Skip to the main content

Agenda bijeenkomsten platform Patiënt en eHealth 2017

​Vanuit het programma Patiëntparticipatie en eHealth organiseert Nictiz regelmatig bijeenkomsten voor patiënten en professionals die werkzaam zijn in de cure, care, GGZ, patiëntvertegenwoordiging, zorg-ICT en wetenschap. Tijdens deze bijeenkomsten delen zij ervaringen met de ontwikkeling, invoering en het gebruik van e-healthdiensten voor patiënten, zoals online inzage, beeldbellen en digitale afsprakenmodules. Zo leren we van elkaars ervaringen met de uiteenlopende aspecten van e-health en zorgen we dat opgedane inzichten worden benut bij huidige en toekomstige projecten.

  • Gezondheidsdossiers bouwen doe je samen – 2018

​Uw suggesties zijn welkom

Wij zijn de bijeenkomst nog volop aan het voorbereiden. Vanzelfsprekend zijn wij blij met suggesties die de bijeenkomsten nóg waardevoller maken.

Kent u een spreker waarvan u denkt dat hij/zij een goede bijdrage kan leveren aan een van de bijeenkomsten? Of misschien heeft u een ervaring of een inzicht met betrekking tot een van de onderwerpen dat u wilt delen? Het kan natuurlijk ook zijn dat u een vraag heeft, die u graag beantwoord zou willen zien. Wij nodigen u van harte uit om al uw vragen en suggesties met ons te delen middels dit formulier.

Voordeel voor Platformleden

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van platformbijeenkomsten? Of via het platform in contact komen met andere leden om met hen bijvoorbeeld onderwerpen te agenderen en bediscussiëren? Dan is dit een goed moment om u aan te melden.

Ga naar boven

Volg ons