Skip to the main content

E-Consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

Huisartsen en medisch specialisten bieden steeds vaker de mogelijkheid om via een website of e-mail een vraag te stellen: het e-consult. Toch wordt van deze mogelijkheid nog maar weinig gebruikt gemaakt. In 2016 gaf 3% van de zorggebruikers in de eHealth-monitor aan gebruik te hebben gemaakt van e-consult.

​Om inzicht te krijgen in het verschil tussen het aanbod en gebruik van het e-consult zijn in de eHealth-monitor 2017* zorggebruikers over dit onderwerp bevraagd. Zorggebruikers zien vooral als voordeel van het e-consult dat je er gebruik van kan maken op het moment dat het jou uitkomt en dat je de tijd kunt nemen om na te denken over de vraag die je wilt stellen. Qua gebruiksgemak verwachten zorggebruikers over het algemeen geen problemen. Zo denkt meer dan de helft dat een e-consult makkelijk is om te leren gebruiken.

​Ondanks positieve houding blijft het gebruik laag

Hoewel zorggebruikers positief staan ten opzichte van het e-consult blijft het gebruik ervan achter. Een mogelijke verklaring is dat een groot deel van de zorggebruikers niet weet of een e-consult mogelijk is bij hun huisarts of medisch specialist. Vanaf 2013 ligt het percentage patiënten dat hier niet bekend mee is op respectievelijk rond de 60% voor de huisarts en rond de 70% voor de medisch specialist. Daarnaast laten de resultaten zien dat zorggebruikers niet goed weten of een e-consult bruikbare informatie oplevert, goed werkt en betrouwbaar is.

​Gebruik stijgt bij meer functionaliteit

Uit kwalitatief onderzoek onder 8 huisartsen van Marije van der Geest**, student aan de Vrije Universiteit, blijkt dat huisartsen het e-consult vooral zien als middel voor vragen die zich voordoen na een consult en/of tijdens de behandeling. Ook verwachten ze dat e-consulten meer gebruikt worden als het onderdeel is van een portaal zoals een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarbij moet voor de patiënt wel duidelijk zijn wat voor vragen via e-consults gesteld kunnen worden en op wat voor manier. Bijvoorbeeld dat meerdere vragen in één bericht opgenomen kunnen worden in plaats van het sturen van een apart bericht per vraag.

Stimulans voor gebruik e-consult

Na de zomer gaat Nictiz verder met de Actieagenda e-consult​. Deze agenda is in de eHealth-week tijdens een workshop van IKONE, Growtivity en Nictiz opgesteld. Onderdeel daarvan is een communicatietoolkit om e-consult in de praktijk onder de aandacht te brengen. Bekijk hier ook alvast de ervaringen van artsen en patiënten én tips voor in de praktijk in het door Nictiz samengestelde kennismagazine ‘e-consult in de huisartsenpraktijk’.

Meer lezen

*Brabers, A., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, 2017. Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult. Gebruikers zijn positiever over het e-consult dan niet gebruikers (factsheet). Nivel/Nictiz, Utrecht/Den Haag.
 **Geest, M. van der, 2017. Integration of personal health records in the information processes of general practices (afstudeeropdracht). Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health & Life Sciences (MPA), VU University, Amsterdam

Ga naar boven

Volg ons