Skip to the main content

Ethiek en eHealth maakt eHealth goede zorg beter

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Veel partijen in de zorg zijn bezig met de ontwikkeling en implementatie van eHealth. eHealth of digitale zorg heeft invloed op de relatie tussen patiënt en professional. Het heeft ook invloed op de manier waarop zorg georganiseerd en geleverd wordt. Dit roept ethische vragen op: Aan welke voorwaarden moet eHealth voldoen om bij te dragen aan goede, duurzame en verantwoorde zorg? Kan eHealth nabije zorg vervangen? Gaat eHealth niet zorgen voor ongelijkheid in toegang tot zorg?

De tijd is meer dan rijp voor het adresseren van de ethische vragen rond eHealth. Voor het Nictiz programma Patiëntparticipatie en eHealth reden om het thema ethiek structureel aandacht te geven.

Bijeenkomst

Het programma​ van de bijeenkomst op 28 september combineert plenaire bijdragen met een interactieve middag met verdiepende sessies. Aan het woord komen onder meer patiënten/ervaringsdeskundigen, hoogleraar en lid Eerste Kamer Annelien Bredenoord (dagvoorzitter), huisarts Bart van Pinxteren, ethicus Gert van Dijk en RVS lid Jan Kremer. In de middag wordt ingezoomd op diverse onderwerpen, zoals privacy, (on)gelijkheid door eHealth, het morele karakter van data en de veranderende relatie tussen zorgverlener en patiënt. De bijeenkomst vindt plaats in het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) aan de voet van de Dom.

De bijeenkomst richt zich op een brede doelgroep in de zorg en het sociale domein zoals  patiënten/cliënten, mantelzorgers, zorgverleners, bestuurders, leveranciers, project- en programmamanagers, zorg/ICT-managers, beleidsmedewerkers en opleiders.

Inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor deze bijeenkomst. Wilt u op de wachtlijst? Meldt u dan aan via deze link. Wij nemen contact op als er een plaats vrijkomt. Aan deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Ga naar boven

Volg ons