Skip to the main content

Graag uw feedback op de MedMij specificaties voor de Basisgegevens Langdurige Zorg

Vanaf 20 mei 2019 staan de MedMij specificaties voor de Basisgegevens Langdurige Zorg in openbare consultatie. In deze openbare consultatie vragen wij u om actief mee te denken. Feedback geven kan tot 17 juni 2019. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de specificaties.

Basisgegevens Langdurige Zorg

MedMij streeft ernaar om patiënten/burgers in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te laten beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Voor de langdurige zorg gebruikt MedMij de Basisgegevens Langdurige Zorg die binnen het programma InZicht (een VIPP voor de langdurige zorg) is vastgesteld. De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

Denkt u mee MedMij?

Samen met het veld ontwikkelt MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. De afgelopen periode heeft Nictiz de zibs vertaald naar technische modellen in HL7 FHIR en is de toepassing hiervan beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Het functionele en technische ontwerp met de daarbij behorende HL7 FHIR specificaties staan nu ter review in de openbare consultatie.

U kunt tot 17 juni 2019 reageren. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar waar u de specificaties kunt bekijken. Tevens staat erin vermeld hoe u uw reviewcommentaar achter kunt laten in onze reviewtool en de bijbehorende feedbackprocedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over de MedMij specificaties voor de Basisgegevens Langdurige zorg dan kunt u contact opnemen via info@medmij.nl.

Ga naar boven

Volg ons