Skip to the main content

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?

Succes en opschaling van eHealth is alleen mogelijk als er een goed uitgewerkte businesscase wordt gemaakt en gevolgd. Dit blijkt onder andere uit het overzicht van knelpunten van financiering eHealth van Zorg voor Innoveren. Om een aanzet te geven tot een goede businesscase te komen, heeft het platform Patiënt en eHealth in 2013 een model hiervoor ontwikkeld.

Samenwerkingsverbanden

Dit model richt zich op zichzelf staande organisaties en is daardoor minder geschikt voor samenwerkingsverbanden waarin meerdere zorgorganisaties een deel van de zorg voor een patiënt voor hun rekening nemen. Een onderdeel van de businesscase is een kosten-batenanalyse. De kosten en baten zijn bij samenwerkingsverbanden moeilijker vast te stellen en belangrijker nog: het is gebleken dat kosten en baten in onbalans kunnen zijn. Met andere woorden: de baten liggen niet altijd bij de partij die ook de lasten draagt. Opschaling kan dit nog verder compliceren.

Nieuw model voor businesscase

Om het model ook geschikt te maken voor samenwerkingsverbanden hebben ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax het model aangepast. Twee vragenlijsten zijn ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase te maken waarin rekening wordt gehouden met de hiervoor genoemde onbalans. Een vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie, de andere vragenlijst belicht de kwantitatieve kant. De toelichting op de vragenlijsten vindt u hier​. In de toelichting kunt u de vragenlijsten downloaden.

Wie behoefte heeft aan het opzetten van een realistische businesscase in een samenwerkingsverband vindt in dit model het lang gezochte antwoord. Inzicht in zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve situatie van de betrokken organisaties is hierbij de sleutel tot succes. Het model biedt hiervoor de mogelijkheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het vernieuwde model voor samenwerkingsverbanden, neem dan contact op met Marinka de Jong (Nictiz) of Jack van Gils​ (Redmax) voor een toelichting.

Ga naar boven

Volg ons