Skip to the main content

Informatiestandaard Medicatieproces vastgesteld als bouwsteen voor uitwisselen medicatiegegevens

Het informatieberaad Zorg heeft op 25 maart jl. de informatiestandaard Medicatieproces (v.9) vastgesteld als bouwsteen voor het uitwisselen van medicatiegegevens. De standaard is opgenomen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg. Het belang van het gebruik van de informatiestandaard Medicatieproces wordt hiermee onderstreept. Dit is een belangrijke stap om te komen tot elektronische medicatieoverdracht.

Informatiestandaard Medicatieproces

De standaard beschrijft welke medicatie-informatie voor iedere patiënt moet worden vastgelegd en welke terminologie hiervoor wordt gebruikt. Door medicatiegegevens volgens de informatiestandaard vast te leggen en uit te wisselen, krijgen zorgverleners en de patiënt helder inzicht in wat is voorgeschreven door de arts, verstrekt door de apotheek en werkelijk wordt gebruikt door de patiënt. Met als doel veilig medicijngebruik.

Wat verandert er?

Voor iedere stap in het medicatieproces zijn bouwstenen gedefinieerd: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Door per stap informatie vast te leggen en onderscheid te maken tussen informatie over de behandeling (therapie) en logistiek (verstrekte medicatie), kunnen gegevens beter worden uitgewisseld en overzichtelijker worden getoond. Naast de verstrekking van medicijnen wordt hierdoor ook inzichtelijk welke afspraken over de behandeling zijn gemaakt of gewijzigd tussen zorgverleners en de patiënt. En ook medicatie die de patiënt zelf koopt en gebruikt, kan worden vastgelegd en uitgewisseld met de betrokken zorgverleners. Zorgverleners maken zelf afspraken over het zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten van hun werkwijzen, waardoor actueel inzicht in de medicatiegegevens van een patiënt mogelijk is.

Roadmap

De informatiestandaard Medicatieproces is door het ministerie van VWS op de concept-roadmap geplaatst als één van de prioritaire gegevensuitwisselingen. Naar verwachting is het implementatieplan voor medicatieoverdracht in de zomer van 2019 klaar. De implementatie zal daarna stapsgewijs plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het programma Medicatieproces, neem dan contact op met Marja Verwoerd, programmamanager Medicatie via medicatieproces@nictiz.nl

Ga naar boven

Volg ons