Skip to the main content

Inzicht in het gebruik van patiëntportalen nog een wereld te winnen

Veel ziekenhuizen hebben behoefte aan meer inzicht in de gebruikersaantallen, omdat dit richting geeft aan hun strategie en communicatiebeleid. Het aantal patiënten dat de afgelopen maand contact heeft gehad met een zorgverlener en gebruik maakte van een patiëntportaal ligt tussen de 5% en 20%. Ziekenhuizen die nu 5% scoren hebben dus nog een slag te slaan om tot 10% te komen – een van de VIPP-doelstellingen. Voor de ziekenhuizen die binnen VIPP inzetten op een gebruikerspercentage van 25% ligt de lat helemaal hoog.​

Steeds meer ziekenhuizen bieden een patiëntportaal aan. Patiënten krijgen hierdoor meer inzicht in bijvoorbeeld hun medische gegevens en labresultaten waardoor ze de mogelijkheid hebben regie te voeren op hun zorgproces. Patiëntportalen krijgen alleen meerwaarde als patiënten ze ook daadwerkelijk gebruiken. Over dat gebruik is weinig bekend. Nictiz, expertisecentrum e-health heeft bij 24 ziekenhuizen met een patiëntportaal onderzocht hoe het staat met de gebruikersaantallen van hun patiëntportaal en hoe ze hun patiëntportaal promoten. Het verkennende onderzoek kunt u hier downloaden.

​Gebruik van patiëntportalen

De helft van de ziekenhuizen heeft inzicht in het aantal patiënten dat gebruik maakt van hun patiëntportaal na contact met een zorgverlener van het ziekenhuis, waarbij het gebruikerspercentage varieert tussen de 5% en 20%. Het gemiddelde gebruikerspercentage ligt op 12,5%. Negen ziekenhuizen hebben inzicht in de leeftijden van de patiënten die gebruik maken van het patiëntportaal. Patiënten tussen de 60 en 79 jaar zijn het meest actief met het patiëntportaal. 0 – 19 jarigen en 80-plussers zijn het minst actief. Tot slot valt op dat het portaalgebruik relatief hoog is rond een bezoek aan de polikliniek.

‘Een goed werkend portaal kan de dokter veel werk uit handen nemen omdat de patiënt dan zelf alvast kan lezen wat er speelt. Het is daarom wel belangrijk dat artsen en anderen duidelijke taal gebruiken in het portaal.’

​Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland

​Meest populaire functionaliteit

De meest geraadpleegde gegevens in een patiëntportaal zijn onderzoeks- en testuitslagen, afspraakgegevens en correspondentiegegevens, zoals brieven. Deze top drie komt overeen met het onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

​Communicatie rondom patiëntportaal

De websites van ziekenhuizen, de wachtruimtes en de ontvangsthal zijn de plekken waar patiëntportalen gepromoot worden. Slechts negen van de 22 ziekenhuizen gaven aan dat hun zorgverleners zelf het patiëntportaal bij hun patiënten onder de aandacht brengen.

‘Jammer dat weinig zorgverleners het patiëntportaal bij hun patiënten promoten. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat dat een belangrijke reden is waarom patiënten het portaal gaan gebruiken. Het is belangrijk dat portalen bijdragen aan betere communicatie tussen artsen en patiënten.’

Tijn Kool, senior onderzoeker IQ healthcare Radboudumc 

Meer informatie

De resultaten van dit onderzoek zijn in deze whitepaper terug te vinden. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Bettine Pluut, programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth. Bent u benieuwd naar hoe het St Jansdal ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis omgaan met hun patiëntportalen en welke ambities ze hebben? Op smarthealth​ leest u meer hierover.

Ga naar boven

Volg ons