Skip to the main content

Is blockchain de panacee voor informatieversnippering in de zorg

Blockchain is veelbelovend, maar niet volwassen. Voor diverse grote informatiseringsproblemen in de zorg kan het bijdragen aan een oplossing, maar ook niet meer dan dat. Het is nu vooral de tijd voor experimenteren, vertrouwd raken met de mogelijkheden en de beperkingen van deze technologie. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de impact van blockchain in de zorg.

Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar de kansen voor de financiële en de notariële sector, is er ook veel aandacht voor toepassing van blockchain in de gezondheidszorg. In het onderzoek is gekeken naar kansrijke toepassingen voor de zorg. Blockchain kan een oplossing bieden voor de versnippering in zorginformatie. Maar blockchain alleen is onvoldoende; koppelingen zijn nodig net als vertaalmodules en medewerking van betrokken organisaties. Blockchain kan impact hebben op de infrastructuur waarover informatie gedeeld kan worden. Specifiek op de logging, encryptie, authenticatie, autorisatie en toestemmingsbeheer. In wetenschappelijk onderzoek kan blockchain een oplossing bieden voor het anonimiseren of pseudonimiseren zonder dat een derde partij daarvoor nodig is. Daarnaast kan blockchain de data-integriteit beter borgen. Binnen klinische trials is het van groot belang dat data en onderzoeksresultaten niet worden gemanipuleerd. Tot slot biedt blockchain kansen betalings- en declaratieverkeer tussen zorginstellingen en verzekeraars beter te stroomlijnen of valideren.

Relevantie

Is blockchain daarmee nu al relevant voor de zorg? Jazeker. De zorg hoeft niet af te wachten, maar kan tijd en middelen investeren in het experimenteren met specifieke toepassingen. Omdat blockchain bij uitstek een technologie is die samenwerking kan ondersteunen is het slim dat experimenteren nooit alleen te doen, maar met partners in het veld.

Meer informatie

Heeft u vragen over de impact van blockchain in de zorg? Neem dan contact op met Jaco van Duivenboden. Wilt u weten hoe Jaco persoonlijk over blockchain denkt? Lees dan zijn blog op SKIPR.

Ga naar boven

Volg ons