Skip to the main content

Meerdere digitale zorginfrastructuren bieden duurzame oplossing voor de zorg

​Goede ICT-voorzieningen, waaronder zorginfrastructuren, zijn noodzakelijk voor goede zorgverlening. Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Om de ambities van het Informatieberaad te realiseren beveelt Nictiz landelijke afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling en specifiek op het gebied van standaardisatie, kennis en afstemming en beveiliging te formuleren aan. Demissionair staatssecretaris van Rijn heeft inmiddels het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zorginfrastructuur

Een zorginfrastructuur is een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Elementen als identificatie en authenticatie, autorisatie en het omgaan met patiënttoestemming zijn hierin van belang. Voorbeelden van infrastructuren zijn het Landelijk Schakelpunt (LSP), berichtendiensten, Vecozo en regionale omgevingen op basis van XDS.

Uit het onderzoek blijkt dat er landelijke en regionale infrastructuren, infrastructuren voor specifieke vormen van samenwerking en infrastructuren ontstaan vanuit één specifieke toepassing worden gebruikt. Tussen deze infrastructuren is sprake van beperkte overlap, concurrentie en onderlinge afstemming.

Knelpunten

Veldpartijen geven aan dat de belangrijkste knelpunten in de informatie-uitwisseling niet liggen op het gebied van infrastructuur of het feit dat er meerdere infrastructuren bestaan. Veldpartijen zien gebrek aan een gedeelde visie op informatie-uitwisseling in de zorg en gebrek aan regie en sturing als voornaamste knelpunten. Ook bestaat er een grote behoefte aan landelijke, generieke en leveranciersonafhankelijke oplossingen voor bijvoorbeeld het omgaan met patiënttoestemming en een zorgaanbieders-adresboek.

Informatieberaad voert regie op ‘basisinfrastructuur’

In de vergadering van 20 maart jongsleden heeft het Informatieberaad het onderzoeksrapport van Nictiz in ontvangst genomen. De aanbevelingen worden opgepakt in de verdere uitwerking van de manier waarop de regie op de ‘basisinfrastructuur’ wordt ingevuld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jaco van Duivenboden via duivenboden@nictiz.nl of twitter@ictzorgen.

Ga naar boven

Volg ons