Skip to the main content

Meerwaarde Eenheid van Taal in COVID-19-crisis

Gezondheidsinformatie die voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Dit is een belangrijke conditie om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen. SNOMED en LOINC spelen hierin een belangrijke en verbindende rol omdat deze codestelstels bijdragen aan eenduidige gegevensuitwisseling. In de directe patiëntenzorg bijvoorbeeld. Daar worden de termen gebruikt om onder andere diagnoses, resultaten en besluitvorming eenduidig vast te leggen.

Door de huidige COVID-19-crisis is er behoefte ontstaan de genoemde codestelstels aan te vullen met COVID-19-gerelateerde termen. Nictiz heeft daarom op verzoek van medisch specialisten, de DHD en de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie een aantal nieuwe termen aan beide terminologiestelsels toegevoegd: COVID-19-termen aan SNOMED voor de Diagnosethesaurus en SARS/Coronavirus LOINC termen voor gebruik in de Nederlandse Labcodeset.

COVID-19 en SNOMED
Omdat veel ziekenhuizen al via de Diagnosethesaurus gebruikmaken van SNOMED, kunnen zij snel beschikken over de door COVID-19-gerelateerde termen die de terminologen van Nictiz hebben toegevoegd. Zo kunnen zij een COVID-19-diagnose snel en eenduidig vastleggen met door medische specialisten gewenste precisie. Tevens hebben DHD en Nictiz samen met het RIVM een koppeling met ICD-10 gerealiseerd. Dit biedt het RIVM de mogelijkheid statistieken over COVID-19 te onttrekken die nu dagelijks gepubliceerd worden en uitgebreid in het nieuws zijn.
Een ander groot voordeel van gedetailleerde SNOMED-termen is dat er preciezere data-analyses gemaakt kunnen worden. Omdat SNOMED een internationale standaard is, zijn analyses tussen data van verschillende landen ook mogelijk. Belangrijk, omdat er nog veel kennis moet worden opgedaan over het Coronavirus en COVID-19. En voor artsen een belangrijke reden om preciezere termen aan te vragen.

Klik hier om zelf een kijkje te nemen in de SNOMED-browser.

Het Terminologiecentrum van Nictiz beheert SNOMED voor Nederland. Eind maart is de meest recente Nederlandse editie gepubliceerd en daarmee zijn er inmiddels 193.000 SNOMED-termen in het Nederlands beschikbaar.

Nederlandse Labcodeset en SARS/Coronavirus
De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes die primair bedoeld zijn voor uitwisseling van labinformatie tussen laboratoria, zorgverleners, onderzoekers en epidemiologen. Deze set maakt het mogelijk aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoek binnen en buiten Nederland eenduidig uit te wisselen. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Medisch Microbiologen zijn aan de Nederlandse labcodeset de twee nieuwe LOINC-termen betreffende SARS/Coronavirus toegevoegd.

Meer informatie
Meer informatie over COVID-19-termen vindt u op onze speciaal ingerichte webpagina. U kunt ook contact opnemen met onze expert Pim Volkert, coördinator terminologiecentrum & SNOMED CT NRC via volkert@nictiz.nl, LinkedIn of M 06 53 46 47 04.

Ga naar boven

Volg ons