Skip to the main content

Nictiz ondersteunt Uitkomstgerichte Zorg met datasets

Vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg is een campagne gestart om mensen meer bewust te maken van ‘samen beslissen’ in de zorg. Nictiz ondersteunt Uitkomstgerichte Zorg in de ontwikkeling van toegankelijke datasets van de geselecteerde aandoeningen. Zo faciliteren we ‘samen beslissen’ over behandelkeuzes met de juiste ICT-data.

Meer informatie over deze campagne is te vinden op de pagina Samen Beslissen van Patiëntenfederatie Nederland.

Samenwerking

In het programma Uitkomstgerichte Zorg werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met zeven hoofdlijnakkoord (HLA) partijen, om het bestaande fundament van Uitkomstgerichte Zorg te versterken en uit te bouwen. Naast het ontwikkelen van de datasets, ondersteunt Nictiz ook het opstarten van een eerste proof of concept (POC) vanuit de werkgroep ICT & Toegankelijkheid. Het doel is om de huidige situatie van de informatiestromen en interoperabiliteitsoplossingen bij de zorgaanbieders die meedoen in kaart te brengen en deze te analyseren op geschiktheid voor landelijke Uitkomstgerichte Zorg.

Nictiz werkt hierin onder andere samen met ICTU en BDO. In deze eerste POC worden de (concept) uitkomstensets voor de aandoeningen knie artrose, chronische nierschade, alvleesklierkanker en Inflammatory Bowel Disease (IBD) getoetst aan registratie, extractie & uitwisseling, analyse en terugkoppeling. Dit gebeurt ook voor de generieke PROM (patient reported outcome measures), een set van vragenlijsten die gebruikt worden om gezondheid(problemen) in kaart te brengen: vóór, tijdens en na een behandeling.

Over Uitkomstgerichte Zorg

Een medische behandeling is goed als deze aansluit op de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat verschilt dus per patiënt. Wanneer zorgverlener en patiënt samen beslissen over de zorg van de patiënt, kan een behandeling beter worden afgestemd op de persoonlijke wensen van de patiënt. Dat is waar uitkomstgerichte zorg over gaat.

Meer informatie over Uitkomstgerichte Zorg

Ga naar boven

Volg ons