Skip to the main content

Nictiz opent openbare consultatie bètapackage FHIR-profielen voor beter informatie-uitwisseling

FHIR-profielen spelen een belangrijke rol bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Deze zijn dankzij MedMij geïntroduceerd en worden inmiddels ook buiten MedMij geïmplementeerd. Er is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van deze FHIR-profielen en begin augustus streven we ernaar een nieuwe versie uit te brengen met onder meer verbeteringen in bruikbaarheid en documentatie. De bètaversie van het package is beschikbaar voor consultatie en we roepen ieder op om met Nictiz mee te kijken. De consultatie loopt tot 9 juli 2020.

Aanleiding

Begin 2019 was de laatste omvangrijke release van de FHIR-profielen. Sindsdien hebben we veel input ontvangen vanuit implementerende partijen. Deze hebben we gebruikt om de kwaliteit van de bestaande FHIR-profielen (STU3) op basis van de bestaande zibs 2017 te verbeteren. Er worden onder meer verbeteringen doorgevoerd in bruikbaarheid en documentatie. Dit zorgt ervoor dat we een stevige basis creëren voor de doorontwikkeling.
We vinden het belangrijk dat het proces van wijzigingen van de FHIR-profielen transparant is voor implementerende partijen. Als onderdeel van de consultatie voor de wijzigingen aan onze standaarden, publiceren we een bètaversie van het FHIR-package. Het is van belang dat de aangepaste FHIR-profielen aansluiten op de wensen en behoeften van het veld.

Denkt u mee?

Als onderdeel van de consultatie voor de wijzigingen aan onze standaarden, publiceren we bètaversies van het FHIR-packages. Deze zijn te raadplegen op: Simplifier en GitHub.
U kunt tot en met 9 juli (ingelogd reageren in het betreffende issue in BITS, op beide locaties wordt hiernaar verwezen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de wijzigingen in de FHIR-profielen, dan kunt u contact opnemen met Pieter Edelman via edelman@nictiz.nl.

FHIR-profielen

FHIR is een HL7-standaard voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen en tussen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelling en patiënt. De FHIR-profielen zijn gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen van zibs release 2017 en bestaande terminologie zoals (LOINC, SNOMED CT) wordt erin gedefinieerd en toegepast. In het proces wordt de HL7 Nederland FHIR Raad geconsulteerd. Vanaf zibs 2020, waaruit de volgende omvangrijke release valt te verwachten, zal in deze samenwerking worden geïntensiveerd.

Ga naar boven

Volg ons