Skip to the main content

Nictiz opent openbare consultatie FHIR-profielen van zibs

Vanaf dinsdag 19 mei staan de FHIR-profielen van zibs (Publicatie2017) ten behoeve van de informatiestandaard eOverdracht in openbare consultatie. In het kader van de informatiestandaard eOverdracht zijn nieuwe FHIR-profielen ontwikkeld voor een aantal zorginformatiebouwstenen (zibs Publicatie2017). Deze profielen vormen een aanvulling op de bestaande zib-profielen, om de informatiestandaard eOverdracht te implementeren.

Deze profielen kunnen ook gebruikt worden in (toekomstige) andere informatiestandaarden. Naast deze profielen zijn er ook nog FHIR-materialen specifiek voor eOverdracht. Deze zijn geen onderdeel van de openbare consultatie. In de  openbare consultatie vragen wij u om met ons mee te denken over de FHIR-profielen van zibs Publicatie2017 die zijn opgeleverd ten behoeve van de informatiestandaard eOverdracht. Feedback geven kan tot en met woensdag 17 juni.

eOverdracht

De informatiestandaard eOverdracht is een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht en is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier het overdragen van zorg door verpleegkundigen in de keten tussen verschillende zorgaanbieders. Een goede verpleegkundige overdracht voorkomt fouten en bespaart tijd. Daarom zijn er afspraken gemaakt over welke gegevens van belang zijn bij de verpleegkundige overdracht en hoe deze gegevens moeten worden vastgelegd in het elektronisch dossier. De informatiestandaard eOverdracht richt zich op het vastleggen en uitwisselen van digitale gegevens.

Denkt u mee?

Nictiz vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van de FHIR-profielen transparant is en aansluit op de wensen van onder andere ICT-leveranciers. Daarom geeft Nictiz iedereen de gelegenheid om feedback te geven via een openbare consultatie. De use case eOverdracht is beschreven in een functioneel en technisch ontwerp. Voor het technisch ontwerp is een bijbehorende vertaling gemaakt naar technische modellen volgens HL7 FHIR. De FHIR-profielen staan nu ter review in de openbare consultatie.

U kunt tot woensdag 17 juni reageren. Op de consultatiepagina vindt u een overzicht met daarin de links naar de locatie van de FHIR-profielen. Tevens is vermeld hoe u reviewcommentaar kunt achterlaten in de reviewtool.

Meer informatie

Heeft u vragen over de FHIR-profielen van zibs Publicatie2017 die ten behoeve van de informatiestandaard eOverdracht zijn opgesteld, dan kunt u contact opnemen met Lisanne van der Molen.

Ga naar boven

Volg ons