Skip to the main content

Nóg intensievere samenwerking tussen MedMij, VZVZ en Nictiz

Alle inwoners van Nederland de mogelijkheid bieden om al hun gezondheidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen in een zelfgekozen PGO. Dat is de gezamenlijke ambitie van stichting MedMij, VZVZ en Nictiz. De drie werkten al samen aan dit doel en hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Donderdag 16 juli werden de handtekeningen onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gezet.

MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, werkte de afgelopen jaren als programma hard aan de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en informatiestandaarden. Deze maken het mogelijk dat iedereen die dat wil, kan beschikken over een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) om daarmee al zijn of haar gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen, beheren en delen. Sinds 1 januari van dit jaar is het programma gestopt en zijn de taken overgedragen aan stichting MedMij.

MedMij werkte al nauw samen met Nictiz en VZVZ, omdat zij de benodigde kennis en expertise bezitten die nodig zijn om van MedMij een succes te maken. Die samenwerking wordt vanaf nu alleen maar intensiever. Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaarden en VZVZ beheert het afsprakenstelsel. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om het MedMij-label te halen. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Door als één team op te trekken verwachten de drie partijen een meer gestroomlijnde organisatie neer te zetten waar alle stakeholders van gaan profiteren.

De samenwerking heeft al mooie resultaten opgeleverd. Zo is in de praktijk aangetoond dat het afsprakenstelsel klaar is om veilige gegevensuitwisseling tot stand te brengen, zijn er al 37 MedMij-labels uitgereikt en zijn er al 12 informatiestandaarden gereed. Maar de missie is nog lang niet geslaagd en daarom hebben Nictiz, stichting MedMij en VZVZ besloten om samen keihard door te werken aan het gezamenlijke doel.

Trots

‘Wij zijn trots op deze samenwerking en onze bijdrage aan MedMij. Nictiz ontwikkelt, beheert en kwalificeert de MedMij Standaarden’, vertelt Leonique Niessen, directeur-bestuurder a.i. van Nictiz. ‘Daarmee dragen wij bij aan de digitale verpersoonlijking van de zorg, waarin de patiënt zijn medische gegevens rechtstreeks van de zorgverlener in zijn of haar eigen omgeving krijgt. De omvang van deze ambitie maakt overigens dat we dit niet met onze drie organisaties alleen kunnen realiseren. Ook de samenwerking met veldpartijen is noodzakelijk.’

‘Ik ben heel blij dat we onze banden nóg verder hebben aangehaald’, zegt Ronald Gorter, voorzitter van het bestuur van stichting MedMij. ‘We hebben in de eerste periode van de samenwerking aan elkaar moeten wennen. We zijn met iets groots en ingewikkelds bezig. Iets dat nog niet bestaat, dus het is een lerend systeem waarin we onderweg allerlei hobbels moeten omzeilen. Logisch dat je dan ook met elkaar moet zoeken naar de juiste balans. Maar we hebben nu de goede koers te pakken. Het moment dat PGO’s toegankelijk worden voor grote groepen Nederlanders, is niet ver weg. En we weten allemaal: dit gaat ons alleen lukken als we dat met elkaar doen.’

Volwaardige samenwerking

“Voor VZVZ is MedMij een belangrijk afsprakenstelsel”, aldus bestuursvoorzitter van VZVZ Adriaan Blankenstein. “Onze kennis en kunde opgedaan bij het in beheer nemen van andere afsprakenstelsels komt de samenwerking met Nictiz en stichting MedMij ten goede. Met Nictiz bieden we nu een goed afgestemd proces voor deelnemers. Ik ben ook heel blij met de manier waarop de stichting de eigen organisatie nu heeft ingericht, die weerspiegelt nu echt de volwaardige samenwerking van onze drie partijen. De techniek staat er, nu kunnen we ons samen inzetten voor een snelle groei van het gebruik.”

Ga naar boven

Volg ons