Skip to the main content

Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen

Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Dat maakt de meting uit de rapportage eHealth-doelstellingen ‘Omdat ik het belangrijk vind om voor mezelf te zorgen’ ​duidelijk. Zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustwording hierover, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Slimme ICT-toepassingen in de zorg bieden mogelijkheden aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid, in hun eigen omgeving, al dan niet met hulp van mantelzorgers, buren, familie, vrienden en vrijwilligers. Naar verwachting kunnen vooral chronisch zieken en kwetsbare ouderen profiteren van de voordelen van eHealth. De inzet van eHealth is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten te ondersteunen.

Om te stimuleren dat eHealth meer binnen het bereik komt van patiënten, hebben de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Kamerbrief over e-Health en zorgverbetering van 2 juli 2014 (Minister en staatssecretaris van VWS, 2014) drie doelstellingen geformuleerd op het gebied van eHealth. Het rapport ‘Omdat ik het belangrijk vind om voor mezelf te zorgen’ gaat hierop in.​​​

Wilt u meer weten over deze rapportage? Mail dan met Johan Krijgsman en benader Krijgsman via twitter.

Ga naar boven

Volg ons