Skip to the main content

SNOMED: Merendeel medische termen inmiddels in het Nederlands beschikbaar

Deze week is de nieuwste Nederlandse versie van SNOMED gepubliceerd. Hierdoor zijn ruim 225.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar voor zorgverleners. Dit betekent dat het meest relevante deel van de 370.000 Engelstalige termen inmiddels in het Nederlands beschikbaar is. Uiteraard gaan we door met het vertalen van de overige termen. Maar er is meer nieuws.

Patiëntvriendelijke termen

Los van de nieuwe Nederlandse termen, zijn tevens ruim 2.250 patiëntvriendelijke termen toegevoegd aan SNOMED, waarmee veel medische termen afgedekt worden. Door deze toevoeging kunnen patiënten zorginformatie lezen in hun medische dossiers in voor hen begrijpelijke taal, terwijl de arts het met zijn eigen vakspecialistische termen registreert. Dit helpt de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren.

Uitbreiding termen COVID-19

Ook op het gebied van het COVID-19 is er nieuws. In samenwerking met medisch specialisten en DHD zijn er inmiddels 45 termen gerelateerd aan COVID-19 toegevoegd. Hiermee zien we hoe de medische kennis rondom deze ziekte zich snel ontwikkelt.

Samenwerking met V&VN

Tot slot hebben heeft Nictiz in samenwerking met met V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) een nieuwe referentielijsten met verpleegkundige observaties voor Risico op delier, Valrisico en Risico op suïcide toegevoegd in SNOMED.

Licentiehouders kunnen de nieuwste SNOMED-versie op de gebruikelijke wijze downloaden. Hier leest u hoe u aan een licentie kunt komen.

SNOMED is het internationaal medisch terminologiestelsel, dat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen bevat. SNOMED draagt bij aan Eenheid van Taal.
Nictiz beheert SNOMED in Nederland en heeft daartoe het SNOMED National Release Center (NRC) opgericht. Hier zijn het licentiebeheer, ondersteuning aan ICT-leveranciers en uitbrengen van nieuwe releases van SNOMED ondergebracht. Meer weten? U kunt ook mailen naar info@snomed.nl

Ga naar boven

Volg ons