Skip to the main content

‘Waarde en impact van SNOMED zichtbaar gemaakt’

Om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren, is meer inspanning vereist. Een goed functionerend terminologiestelsel is één, maar kan niet zonder de juiste ondersteuning aan zorgverleners en samenwerking in de keten, zo klonk tijdens het symposium ‘Verbinden en Innoveren met SNOMED’ van Nictiz.

Zo’n 180 deelnemers waren 13 februari afgekomen op het symposium op de KNVB Campus in Zeist. Leonique Niessen, directeur-bestuurder van kennisorganisatie Nictiz, benadrukte bij aanvang het belang van SNOMED. Dit medisch terminologiestelsel moet zorgen voor eenduidige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling. “Eenheid van Techniek en Eenheid van Taal zijn daarbij twee randvoorwaarden”, aldus Niessen. “Systemen praten tot dusverre slecht met elkaar, omdat ze vanuit een administratieve invalshoek zijn ingericht en daardoor onvoldoende aansluiten op de praktijk van de zorgverlener.” Het Terminologiecentrum van Nictiz beheert SNOMED voor Nederland. Niessen: “De belangrijkste delen van het internationale terminologiestelsel zijn inmiddels vertaald en begin 2021 zal het voor Nederland relevante deel van SNOMED klaar zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan koppeling met bestaande, vaak Nederlandse standaarden. Dit is hét moment om te laten zien wat er kan met SNOMED op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, hergebruik en innovatie. Ik hoop dat iedereen overtuigd raakt van de waarde en de impact daarvan.”

In een videoboodschap gaven bestuurders van verschillende brancheorganisaties hun visie op het onderwerp mee. Aansluitend gingen aan de hand van stellingen en onder leiding van dagvoorzitter Tom van ‘t Hek vijf panelleden vervolgens met elkaar in discussie over digitale gegevensuitwisseling en inzet van SNOMED.

Aanwezigen konden deelnemen aan twee van de zestien workshops, daar werden vanuit allerlei hoeken van het zorgveld de mogelijkheden en toepassing van SNOMED in de praktijk getoond. Voor de overdracht, maar ook voor hergebruik en innovatie.

Scott Campbell, universitair hoofddocent op de afdeling Pathologie en Microbiologie aan de University of Nebraska Medical Center gaf een aantal praktische voorbeelden van de mogelijkheden van een gestructureerd en gecodeerd EPD, door het publiek mee te nemen in zijn succesverhaal.

Robert Doornbos, voormalig autocoureur en analist, sloot de avond af met een inkijkje in de autosport en Formule 1 in het bijzonder. Een autocoureur kan nog zo goed zijn, ook onder de motorkap moet alles kloppen om te winnen!

Lees hier het hele verslag of bekijk de speciale pagina met alle workshoppresentaties, workshopverslagen en foto’s.

Ga naar boven

Volg ons