Skip to the main content

Zorg&ICT beurs 2021 – Webinars terugkijken

Zorg & ICT is hét startpunt voor digitaal gedreven zorg. Het event Zorg & ICT is daarbij het jaarlijkse hoogtepunt voor actuele informatie, zichtbare innovatie, inspiratie en is de uitgelezen gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken met vakgenoten. Tijdens de Dutch Health Week kon je tientallen virtuele sessies over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg volgen, netwerken, elkaar inspireren én verder helpen.
We hebben onze bijdragen op een rij gezet met links om deze terug te kijken.

Bijdragen van Nictiz

Nictiz heeft verschillende bijdragen geleverd aan de beurs in de vorm van webinars en deelname aan gesprekstafels. Hieronder kun je deze bijdragen nog eens terugkijken (wordt nog aangevuld).

Webinars

19 mei 2021 11:15-11:45 – Project Grensstreken: digitale informatie-uitwisseling over de grens  

In project Grensstreken werkt Nictiz samen met zorginstellingen in de grensstreken aan grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Gedurende kortlopende trajecten wordt een concrete verbetering gerealiseerd in de informatie-uitwisseling voor bestaande samenwerkingen tussen Nederlandse en Duitse c.q. Belgische zorginstellingen. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling van medische beelden tussen Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen in de samenwerking op het gebied van levertransplantaties. In dit webinar vertellen we meer over de aanpak van project Grensstreken en de ervaringen die MUMC+ hiermee heeft opgedaan.

Sprekers:
Maayke Klinkenberg (Nictiz)
Stevin Treurniet (Maastricht UMC+)

19 mei 2021 11:15-11:45 – Omdat elke seconde telt: versnelling digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen

Het landelijke programma Met Spoed Beschikbaar werkt aan versnelde realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het Erasmus MC is één van de koplopers om de gegevensuitwisseling tussen de afdeling spoedeisende hulp en Ambulance Rotterdam-Rijnmond te verbeteren.
Ook Saxenburg Medisch Centrum is voortvarend: patiënten worden daar al enige maanden via HAP Medrie digitaal verwezen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Wat leveren deze digitale uitwisselingen de patiënten én zorgverleners op? Laat u inspireren en leer van de ervaringen uit deze twee ziekenhuizen.

Sprekers:
Ingeborg Kan (Nictiz)
Hans van Schendel (Erasmus MC)
Mark-Jörg Meijer (Saxenburgh MC)

19 mei 2021 11:15-11:45 – Amigo! Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling realiseren binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin je? De online implementatietool Amigo! van Nictiz helpt zorgaanbieders met deze vragen. Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden. 

Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, worden in de tool stapsgewijs aangeboden. Alles wat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur wordt meegenomen in het stappenplan. Hiermee kan een zorgaanbieder een actieplan maken dat past binnen zijn zorgorganisatie. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Sprekers:
Gert Koelewijn (Nictiz)
Alieke Jansen (Nictiz)

20 mei 2021 11:15-11:45 – Eenheid van taal: voor essentiële, waardevolle data

Een belangrijke randvoorwaarde voor datagedreven zorg is data met interpreteerbare waarden. Eenheid van taal levert structuren en coderingen die nodig zijn om patiënt- en zorginformatie eenduidig uit te wisselen tussen zorgverleners onderling en de patiënt.
Pim Volkert en Fred Smeele nemen tijdens dit webinar de bezoekers mee in de ontwikkelingen op het gebied van Eenheid van Taal ten dienste van waarde gedreven zorg.  

Datasets, zorginformatiebouwstenen, SNOMED, LOINC en ICD-10 zijn standaarden die in samenhang de revue passeren.

Sprekers:
Pim Volkert (Nictiz)
Fred Smeele (Nictiz)

GESPREKSTAFELS

LIVE 20 mei 2021 10:30 – 11:15 – Hergebruik van data voor kwaliteit en research

Bij gegevensuitwisseling ligt de nadruk op het versturen van medische dossiers van een patient van de ene naar de andere zorgverlener. In de Dutch Health Week benaderen we gegevensuitwisseling vanuit het perspectief van de patient die zijn/haar eigen dossier beschikbaar wil hebben, het beschikbaar krijgen van het volledige dossier van de patient in netwerkzorg en het hergebruik van de gestructureerde medische gegevens zoals ZIB’s bij het vullen van kwaliteitsregistraties.  

De registratielast voor artsen is hoog, veel wordt al vastgelegd in EPD’s, er zijn 200 kwaliteitsregisters en toch is hergebruik van data die automatisch de registers vult nog een visie in een pdf document. Toch zijn er ambitieuze rapporten zoals die van commissie Keuzenkamp om regie te pakken. 

Brent Opmeer (Nictiz)

LIVE 19 mei 2021 10:30 – 11:15 – Databeschikbaarheid voor zorgverleners

Bij gegevensuitwisseling ligt de nadruk op het versturen van medische dossiers van een patiënt van de ene naar de andere zorgverlener. In de Dutch Health Week benaderen we gegevensuitwisseling vanuit het perspectief van de patiënt die zijn/haar eigen dossier beschikbaar wil hebben, het beschikbaar krijgen van het volledige dossier van de patiënt in netwerkzorg en het hergebruik van de gestructureerde medische gegevens zoals ZIB’s bij het vullen van kwaliteitsregistraties. De patiënt zelf zien en onderzoeken is natuurlijk heel belangrijk. Maar toegang tot het patiëntendossier en met name de op dat moment relevante en recentste gegevens is een IT uitdaging. Op dit moment zijn er vele initiatieven die over elkaar heen struikelen, geen regie, geen infrastructuur, veel aandacht voor eenheid van taal maar geen data beschikbaar op het moment en de locatie waar de arts met de patiënt bezig is. Kortom werk aan de winkel.

Wouter de Haan (Nictiz)

Ga naar boven

Volg ons