Skip to the main content

Zorgverleners delen kennis over gebruik terminologiestelsel SNOMED voor verbinding en innovatie

Op 13 februari organiseert de Nederlandse tak van SNOMED bij de KNVB Campus in Zeist een symposium over het gebruik van SNOMED, een internationaal medisch terminologiestelsel. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt het gebruik van SNOMED bij Nederlandse zorgverleners ter bevordering van digitale, patiëntvriendelijke gegevensuitwisseling.

Eenduidige en heldere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling zijn belangrijk voor kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening. Vanuit het zorgveld en door het ministerie van VWS wordt daarom veel energie gestopt in het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, onder meer door versnellingsprogramma’s en door afspraken over Eenheid van Taal. Het internationaal, medisch terminologiestelsel SNOMED maakt Eenheid van Taal in de zorg mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat SNOMED zorgbreed gebruikt kan worden zijn inmiddels meer dan 150.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar gemaakt. Daarnaast wordt SNOMED gemapt met standaarden voor bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de huisartsen en de verpleegkundigen. Ook wordt SNOMED voorzien van patiëntvriendelijke termen. Hierdoor kunnen zorgverleners in hun eigen (vak)taal blijven werken en kan informatie eenvoudig en begrijpelijk met de patiënt en andere zorgverleners worden gedeeld. Met SNOMED kunnen gegevens eenmaal worden vastgelegd en vaker worden (her)gebruikt, bijvoorbeeld voor onderzoek en kwaliteitsregistraties. Ook maakt SNOMED innovatie mogelijk.

Tijdens het symposium SNOMED leren Nederlandse zorgverleners via presentaties en tal van workshops meer over de mogelijkheden van SNOMED binnen het eigen vakgebied.

Meer informatie over het symposium

Dagvoorzitter
Tom van ’t Hek, voormalig huisarts en tophockeyer

Gastsprekers
W. Scott Campbell Universitair hoofddocent, afdeling Pathologie en Microbiologie, University of Nebraska Medical Center
Robert Doornbos – Voormalig autocoureur en analist

Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met de volgende partijen:
CMIO Netwerk, CNIO Netwerk, Federatie Medisch Specialisten, InEen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVZ (Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen), Patiëntfederatie Nederland, V&VN, Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland

Meer informatie en aanmelding vindt u op www.aanmelder.nl/snomed.

Ga naar boven

Volg ons