Skip to the main content
Samenwerking

Regionale samenwerking

​Zorginnovatie vindt veelal in de regio plaats. Met zorgverleners die samenwerken aan betere zorg. Samenwerking begint met goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten.

Regionale samenwerking

In diverse plaatsen in het land hebben zorgaanbieders zich verenigd in Regionale Samenwerkings Organisaties (RSO’s). Ze spreken bijvoorbeeld af om met elkaar gegevens uit te wisselen voor een optimale behandeling van CVA-patiënten. Of starten een project voor efficiëntere zorgprocessen. Andere regionale organisaties bieden ICT-diensten voor betere samenwerking in de regio. Nictiz stimuleert regionale en interregionale samenwerking.

Informatie en kennisdeling voor regiobestuurders (Regioplatform)

Vier keer per jaar komen bestuurders van RSO’s bij elkaar voor het delen van kennis en ervaring. Tijdens het Regioplatform informeert Nictiz de bestuurders ook over de voortgang van landelijke ontwikkelingen in ICT in de zorg. Alhoewel de RSO’s zelfstandige organisaties zijn, hebben zij gemeenschappelijke kermerken en doelstellingen. Deze zijn neergelegd in een generieke beschrijving van RSO’s​.

Kennis over regionale en landelijke ICT voor zorginnovatie (Regionaal Architectuur Platform)

Kennisdeling staat ook centraal in het Regionaal Architectuur Platform (RAP). Hier gaat het vooral om kennis rond ICT-architectuur, ofwel de implementatie van zorginnovatie. Diverse regio’s en Nictiz werken in het RAP aan bijvoorbeeld een overzicht van regionale ICT-architectuur, een gezamenlijke visie voor landelijke infrastructuur en het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe ideeën voor ICT in de zorg. De bevindingen van de werkgroep worden vastgelegd in publicaties.

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains

Een werkgroep van het RAP heeft samen met Nictiz een document opgesteld met gezamenlijke uitgangspunten, randvoorwaarden, afspraken, richtlijnen, methodieken en voorbeeldcontracten, die door de regionale organisaties kunnen worden gebruikt voor de inrichting van hun organisatie en infrastructuur. Deze set van afspraken, de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains​’ maakt het mogelijk om een consistente inrichting van de verschillende XDS netwerken in Nederland te realiseren, waardoor een betrouwbare, snelle en veilige uitwisseling van medische informatie binnen en tussen verschillende XDS Affinity Domains mogelijk wordt. In deze Handreiking zijn de ervaringen van meerdere implementatietrajecten gebundeld, niet alleen op het technische vlak, maar op alle lagen van interoperabiliteit. In die zin vormt de Handreiking een cookbook voor implementatie en beheer van XDS infrastructuren.

Heldere en werkbare privacyregels voor gegevensuitwisseling (Taskforce)

Privacy is een belangrijk onderwerp in elektronische informatie-uitwisseling. Over het onderwerp bestaat onduidelijkheid. Bestaande wetten bieden in de praktijk weinig houvast. In de Taskforce Veldnormen Privacybescherming (TVP) heeft Nictiz samengewerkt met een aantal regio’s aan heldere en werkbare gedragsregels voor gegevensuitwisseling. Dit heeft geresulteerd in de gedragscode EGiZ​ (Electronische Gegevensuitwisseling In de Zorg).

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons