Skip to the main content
Samenwerking

ZonMw

ZonMw en Nictiz werken samen om een efficiënte en effectieve benutting van kennis en ervaring te laten plaatsvinden. In de samenwerking met ZonMw, wil Nictiz het effectieve gebruik van ICT-standaarden in zorginnovatie te bevorderen. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw

Zorgpartijen

ZonMw heeft een andere relatie met het zorgveld dan Nictiz en wordt door zorgpartijen met onderzoeksvragen benaderd die niet primair ICT of standaardisatie betreffen, maar waarbij dit wel een belangrijke rol speelt of kan spelen. Voor Nictiz is het van belang een volledig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de zorg in relatie tot ICT en standaardisatie om haar taken optimaal te vervullen en duurzaam gebruik van ICT in de zorg te stimuleren.

Door de samenwerking met ZonMw kan Nictiz haar kennis en expertise breder inzetten. Partijen die de ICT toepassing of standaardisatie niet centraal hebben staan, kunnen worden geïnformeerd over de noodzaak van vroegtijdige orientatie op standaardisatie en worden ondersteund bij hun keuzes.

Doel samenwerking

Het doel van de samenwerking tussen ZonMw en Nictiz is dat er een efficiënte en effectieve benutting van kennis en ervaring plaatsvindt. In deze notitie worden concrete doelen gesteld die bijdragen aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT in de zorg, zich uitend in:

  • het toepassen van vastgestelde richtlijnen en informatiestandaarden;
  • het bevorderen van het gebruik van bestaande definities en terminologie;
  • het optimaal gebruikmaken van de beschikbare hulpmiddelen om samenhang tussen ICT-toepassingen in de gezondheidszorg te realiseren.

Deze doelen worden geconcretiseerd in relatie tot verschillende programma’s van ZonMw. Per programma wordt nader uitgezocht wat de juiste vorm en wat de meerwaarde van de samenwerking tussen ZonMw en Nictiz is.

Ontwikkelen en gebruiken van kennis

Er zijn in de visie van ZonMw twee dingen nodig om de zorg en gezondheid te verbeteren: het ontwikkelen van kennis en het daadwerkelijk gebruiken van die kennis. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing ook  in combinatie met de kwaliteit van het voorstel. Vernieuwing kan zich ook richten op vraagstukken van gepast gebruik en organisatie van zorg. Alleen zo doen we recht aan de complexiteit van de uitdagingen in de huidige samenleving en krijgen cliënten betaalbare zorg van hoog niveau. ZonMw gaat voor het beste resultaat.

Nictiz

De missie van Nictiz is “Betere zorg door Betere Informatie”. Nictiz wordt gefinancierd door de overheid om door middel van standaardisatie de optimale toepassing van eHealth/ICT in de zorg te bevorderen. Nictiz doet dit vanuit vier kernactiviteiten. Het (helpen) ontwikkelen van standaarden en het door informatie, educatie, kwalificatie en het ter beschikking stellen van expertise bevorderen van de implementatie van die standaarden; Het monitoren van ontwikkelingen in ICT in de zorg en eHealth, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord; Door stakeholders te verbinden, via onder andere platforms, en zo uitwisseling van expertise en best practices te bevorderen; door expertise in stand te houden ten behoeve van bovenstaande kerntaken, en vanuit deze expertise gevraagd en ongevraagd te adviseren naar de diverse stakeholders.

Contactpersonen

ZonMw

Dr. Inge Valstar
Programmasecretaris
Aanwezig: ma,di,wo, do
Telefoon : 070 349 52 86
www.zonmw.nl

Nictiz

Quintus Bosman
Senior adviseur
Telefoon: 070 317 3 441

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons