Skip to the main content
Samenwerking

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren faciliteert zorgvernieuwers zodat zij het innovatieproces zelfstandig en snel kunnen doorlopen. Het is een gezamenlijk initiatief waarin vijf overheidsorganisaties de krachten hebben gebundeld:

Zorg voor innoveren

Nictiz werkt samen met Zorg voor innoveren aan kennisoverdracht en expertise met betrekking tot standaardisatie van eHealth/ ICT in de zorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het kennisdossier eHealth.

Zorgvernieuwers en andere geïnteresseerden kunnen op www.zorgvoorinnoveren.nl terecht voor informatie, met vragen en voor netwerkmogelijkheden. Vier keer per jaar organiseert Zorg voor innoveren een netwerkbijeenkomst om zorgvernieuwers te informeren en te inspireren en tevens fysiek te kunnen netwerken. Via de maandelijkse nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten van Zorg voor innoveren en het laatste zorginnovatie nieuws.

Op de achtergrond werken de vijf initiatiefnemers van Zorg voor innoveren samen om de beoordelingsprocedures voor innovaties beter op elkaar af te stemmen en waar dat kan barrières weg te nemen. Dit alles met als doel het innovatieproces van idee tot toepassing eenvoudiger en transparanter te maken. Deze diensten worden aangevuld met externe kennis en ervaring van partijen als Syntens en Nictiz.

Meer informatie:
www.zorgvoorinnoveren.nl

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons