Skip to the main content

API’s in de zorg; verkenning van nut en noodzaak

Whitepaper
Authors
Gerda Meijboom en Jaco van Duivenboden
Publisher
Nictiz
Date
september 10, 2020

In deze whitepaper leest u wat API’s zijn, wat we ermee kunnen in de zorg (en wat niet), hoe API’s bijdragen aan digitale uitwisseling van medische gegevens en welke eisen hierbij relevant zijn. Deze whitepaper is bedoeld voor beleidsmedewerkers, IT-architecten en andere betrokkenen bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Ga naar boven

Volg ons