Skip to the main content

COPD-patiënt Petra gaat goed voorbereid op digitale zorgreis

Blog
Date
august 20, 2018

Grip op mijn eigen zorggegevens. Daar ga ik voor. Het programma MedMij helpt hierbij, want het stelt de spelregels op voor veilige gegevensuitwisseling tussen mijn zorgverleners en mijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ik kan straks op één plek mijn gezondheidsgegevens beheren en gebruiken op een veilige en betrouwbare manier.

Tegelijkertijd besef ik dat er meer nodig is dan MedMij-spelregels. Bij een verwijzing moet de huisarts van COPD-patiënt Petra de Vries de zorgvraag met haar relevante medische gegevens elektronisch kunnen overdragen naar haar diëtiste, zodat zij de behandeling vloeiend voortzet. Hiervoor zorgt de informatiestandaard Ketenzorg. Zowel MedMij als Ketenzorg helpen Petra bij haar zorgreis. Hoe versterken zij elkaar?

Zes zorgverleners

Petra de Vries bezoekt regelmatig haar zes zorgverleners: de huisarts, de longarts, de fysiotherapeut, de diëtist, de longverpleegkundige en de praktijkondersteuner huisarts. De huisarts behandelt Petra, houdt overzicht over haar gezondheidssituatie en blijft verantwoordelijk voor de zorg en de medische gegevens van Petra.

Tijdens Petra’s zorgreis hebben alle zorgverleners voor een goede behandeling haar gegevens nodig en genereren ze nieuwe gegevens. Haar zorgverleners kunnen met de informatiestandaard Ketenzorg de gegevens eenvoudig en snel elektronisch uitwisselen.

Binnen de praktijk draagt de huisarts de begeleiding over aan de praktijkondersteuner huisarts. Zij vraagt vanuit het ketenzorgsysteem een overzicht op uit het huisartsinformatiesysteem van Petra’s ziektebeeld met de medicatieafspraken over ontstekingsremmers en luchtwegverwijders en de meetwaarden uit longfunctietesten. Dit zijn niet alle gegevens uit het systeem, maar precies de gegevens die nodig zijn voor de behandeling. Na de behandeling stuurt de praktijkondersteuner huisarts een elektronische rapportage naar de huisarts.

Buiten de huisartsenpraktijk

Buiten de praktijk verwijst de huisarts Petra voor behandeling en controle door naar een fysiotherapeut. Hiervoor stuurt hij een elektronisch bericht met de reden van de verwijzing naar het ketenzorgsysteem. Voor de behandeling vraagt de fysiotherapeut de relevante medische gegevens op uit het huisartsinformatiesysteem. Na de behandeling stuurt de fysiotherapeut een elektronische rapportage naar de huisarts.

Petra zelf is ook helemaal op de hoogte, want ze heeft in haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzage in haar medische gegevens van haar zorgverleners. Daarnaast kan ze zelf ook gegevens – zoals haar medicatiegebruik – toevoegen en die delen met haar zorgverleners. Petra gaat met deze informatie goed geïnformeerd en voorbereid op zorgreis.

Meerwaarde

De informatiestandaard Ketenzorg helpt chronisch zieke patiënten zoals Petra. Door deze standaard is de tijd voorbij dat huisartsen en ketenzorgverleners de medische informatie van hun chronische patiënten bij elkaar moeten sprokkelen. Het elektronisch uitwisselen van deze gegevens scheelt veel tijd en ze kunnen direct verder met de behandeling. De kans is groot dat de informatiestandaard al in de huisartsinformatiesystemen en ketenzorgsystemen is ingebouwd en dat VZVZ het ‘transport’ tussen de systemen verzorgt. Het inzien van je eigen medische gegevens uit zorgverlenerdossiers in je PGO is nog in ontwikkeling. Zodra het er is, kan je zelf je zorg volgen en de regie nemen.

Nictiz heeft op 23 april 2018 de informatiestandaard Ketenzorg gepubliceerd. Deze inhoudelijke standaard is onafhankelijk van een infrastructuur. VZVZ heeft op 26 april de zorgtoepassing ‘Ketenzorg op het LSP’ gepubliceerd die van toepassing is op hun infrastructuur. Het gebruikt de informatiestandaard Ketenzorg. De publicaties zijn tot stand gekomen na een intensief ontwikkelings- en testtraject met de medewerking van zorgverleners, zorggroepen, softwareleveranciers, VZVZ, Ineen, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en Nictiz.

Gert Koelewijn,programmamanager bij Nictiz

Deze blog is op 20 augustus 2018 gepubliceerd op www.smarthealth.nl.

Ga naar boven

Volg ons