Skip to the main content

De toekomst van e-health

Blog
Date
august 14, 2018

Als een echte ‘millennial’ gebruik ik Engelse woorden, terwijl ik Nederlands praat. Ik maak een ‘checklist’ met ‘to-do’s’ voor mijn onderzoek en praat met een ‘consultant’ over de mogelijke impact van ‘eHealth’. Wij zijn ons niet altijd bewust van de internationalisering in de Nederlandse taal, totdat wij buiten onze vissenkom gaan kijken en van een afstandje zien wat er eigenlijk gebeurt.

Deze blog is geschreven door Dominique Oudhuis, student master ‘Management, Policy-analysis and Entrepreneurship in Health and Life sciences’

 

Leren van nu

Internationalisering laat zich niet alleen zien in de Nederlandse taal, maar ook in de zorg. Ging je vroeger voor een operatie naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, nu is het bijna de normaalste zaak dat een ziekenhuis in Duitsland ook tot de mogelijkheden behoort. Word je tijdens je vakantie in de Provence ziek, dan beland je in het buitenland in een ziekenhuis. Om op dat moment de juiste zorg te krijgen zijn volgens expertisecentra Nictiz, Swedish eHealth agency, NHS Digital en de THL goede samenwerking, standaarden en technologische ontwikkelingen nodig. Deze voorwaarden zijn er nog niet allemaal, maar wel weten veel expertisecentra wat zij in de toekomst in willen voeren en waarom. Voor Nictiz heb ik daarom onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van experts van de eerder genoemde expertisecentra. Met deze verkenning kijkt Nictiz goed naar de buurlanden om input te krijgen voor een eigen toekomstperspectief.

Voorwaarden voor innoveren

Een voorzichtige blik op de toekomst leert ons dat een aantal drivers belangrijk zijn voor het implementeren van innovaties in Europa. Internationalisatie van de zorg is daar één van. Zo geeft de Swedish eHealth agency aan dat met het vervagen van de Europese grenzen, zorg internationaler wordt. Echter de uitwisseling van zorginformatie blijft achter.

Andere belangrijke drivers zijn het terugdringen van de zorgkosten en het personaliseren van de zorg. Wel geven de expertisecentra aan een technologie alleen te willen implementeren wanneer deze goed past binnen het huidige gezondheidssysteem. Via (pilot)implementatie programma’s wordt de innovatie getest en verkend. Daarbij speelt interoperabiliteit een belangrijke rol. De expertisecentra zien standaarden voor interoperabiliteit dan ook als een belangrijk aandachtspunt voor de komende tien jaar en misschien wel langer. Een expert van de NHS Digital geeft aan het einde nog niet in zicht te hebben ‘technieken veranderen en de concepten die wij nu gebruiken zullen ook veranderen. Interoperabiliteit standaarden moeten dus ook blijven veranderen.’

Toekomstvisie

Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat Nictiz, Swedish eHealth agency, NHS Digital en de THL van mening verschillen in wat zij beschouwen als dé innovatie voor de toekomst. Waar Nictiz en de Swedish eHealth agency aangeven dat de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)  de aandacht heeft voor de komende tien jaar, ziet de NHS Digital Data Analytics als de belangrijkste innovatie. Zij geven aan dat hier een kans ligt om trends in de zorg te kunnen ontdekken: ‘it’s all about the data’. De THL zegt vooral, naast vele andere innovaties, te focussen op interoperabiliteit. Interoperabiliteitsstandaarden vormen een basis voor verdere innovatie en zijn nodig om goed gebruik te kunnen maken van de uitgebreide databases waar het instituut over beschikt. De databases vormen vervolgens een basis voor verdere analytische doeleinden.

 

Hoe nu verder?

Maar wat gebeurt er nu wij weten wat er ‘buiten de vissenkom’ gebeurt? Kunnen wij door middel van zicht op de trends een vooruitstrevende blik op innovaties blijven behouden? Naar mijn idee is dat zeker mogelijk. Hoewel het gebrek aan één landelijk systeem de nodige complicaties met zich mee brengt, is het door middel van goede standaardisatie zeker mogelijk de zorg te personaliseren door middel van bijvoorbeeld Data Analytics. Goede standaardisatie biedt immers ook de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met het buitenland. Ik denk dat wij ons moeten realiseren dat niemand in een glazen bol kan kijken en de toekomst ziet, maar zo nu en dan biedt een verkenning buiten de deur veel inzicht en grond voor samenwerking. Waarom zou iedereen immers opnieuw het wiel moeten uitvinden?

Auteur

Dominique Oudhuis, student ‘Master Management, Policy-analysis and Entrepreneurship in Health and Life sciences’ heeft deze blog geschreven. Zij heeft in haar stageperiode bij Nictiz onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief op e-health van vergelijkbare expertisecentra om Nictiz advies te geven over het eigen toekomstperspectief.

Ga naar boven

Volg ons