Skip to the main content

ehealth en interoperabiliteit

Presentatie
Authors
Michiel Sprenger
Publisher
Nictiz
Date
december 1, 2015

Michiel Sprenger gaat in op het belang dat de zorgwereld voor haar elektronische verkeer kan beschikken over een gezonde set van interoperabiliteitsafspraken. Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel om kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen (blijven) garanderen. Er gaat veel aandacht uit naar het ontwikkelen van datasets die informatieuitwisseling ondersteunen. Maar met alleen een dataset ben je er nog niet.Sprenger heeftdeze presentatie op het eHealth Implementatiecongres van zorgvisie op 1 december 2015 gehouden.De presentatie gaf in de workshop voldoende stof tot discussie en vooral ook instemming over de noodzaak om interoperabiliteitsafspraken te maken.Om in de praktijk uitwisseling van informatie mogelijk te maken op een zodanige manier dat ook daadwerkelijk de samenwerking tussen zorgverleners optimaal ondersteund wordt, is echter meer nodig dan alleen het beschikbaar hebben van een passende dataset. Er moeten ook werkafspraken gemaakt worden tussen de betrokken personen en organisaties, er moet overeenstemming zijn over het gezamenlijke (zorg)proces, het moet duidelijk zijn hoe de informatie uitgewisseld wordt, welke systemen en welke infrastructuur daarvoor gebruikt worden, welke eisen daaraan gesteld worden, etcetera. Deze aspecten worden allemaal gevat onder het begrip interoperabiliteit, een noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste continuïteit van zorg. Lees hier de whitepaper Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg

Ga naar boven

Volg ons