Skip to the main content

Errata publicatieversie zorginformatiebouwstenen 2015

Rapport
Authors
Fred Smeele, Albert-Jan Spruyt, Andra Schmohl
Publisher
Nictiz
Date
juli 16, 2015

​​Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de
zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Het betreft
wijzigingsverzoeken naar aanleiding van geconstateerde fouten in de
documentatie die de uitwerking in HL7
materiaal en implementatie bemoeilijken. Om deze reden zijn deze
wijzigingsverzoeken tussentijds als patch doorgevoerd. Dit document
beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.

Ga naar boven

Volg ons