Skip to the main content

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Blog
Date
december 27, 2017

​Het belang van het standaardiseren van zorggegevens wordt door bijna 90% van de verpleegkundigen en verzorgenden onderschreven. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht van V&VN en Nictiz dat eerder dit jaar werd uitgevoerd. Met behulp van standaardisatie kunnen zorggegevens eenmalig en eenduidig worden geregistreerd voor meervoudig gebruik. Standaardisatie is daarmee niet een doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan een volledige en actuele verpleegkundige overdracht.

​Knelpunten

Uit ditzelfde onderzoekt blijkt dat ruim de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de huidige situatie nog knelpunten ervaart bij de verpleegkundige overdracht door de keten. Het belangrijkste knelpunt is het ontbreken van informatie over bijvoorbeeld medicatie, onduidelijkheid over het ingezette beleid en het ontbreken van informatie over fysieke en mentale (on)mogelijkheden van de patiënt. Daarbij geeft ruim 50% van de verpleegkundigen en verzorgenden aan soms tot regelmatig geen verpleegkundige overdracht te ontvangen. Om een deel van de knelpunten op te lossen zijn volgens de verpleegkundigen en verzorgenden afspraken over gegevensuitwisseling en dus standaardisatie noodzakelijk.

Toekomstbeeld

Het belang en de urgentie van standaardisatie wordt ook onderstreept door de outcome-doelen van het Informatieberaad. Van deze outcome-doelen gaat één doel specifiek over de overdracht van gegevens, waaronder ook de verpleegkundige overdracht valt. De geformuleerd outcome-doelstelling houdt in dat  per 1 januari 2020 zorggegevens digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en indien mogelijk met toestemming van de patiënt worden overgedragen naar betrokken zorgverleners.

​Standaardiseren betekent echter niet volledig gebonden zijn aan invullijstjes en afvinkhokjes. Ook met het standaardiseren van gegevens blijft er de mogelijkheid om in tekst aanvullende informatie en/of bijzonderheden weer te geven. Wanneer de doelstelling van het informatieberaad vergeleken wordt met de resultaten van het onderzoek, zijn er nog een aantal randvoorwaarden die verder moeten worden ingevuld alvorens de verpleegkundige overdracht voldoet aan de outcome-doelstelling.

​Zes randvoorwaarden

Om standaardisatie in het algemeen, en de implementatie van de eOverdracht in het bijzonder, te kunnen bewerkstelligen zijn een aantal randvoorwaarden van belang:

  • ​​Betrekken van de patiënt – de patiënt is een belangrijke informatiebron. Door de patiënt (indien mogelijk) actief te betrekken bij de totstandkoming van de verpleegkundige overdracht wordt vermeden dat de patiënt meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen en wordt informatie zo volledig mogelijk geregistreerd.
  • Scholing – zowel op het gebied van bijscholing en/of nascholing als in de opleiding(en) tot verpleegkundige en verzorgende moet meer aandacht komen voor digitalisering en standaardisatie.
  • Brede bewustwording – de resultaten van het onderzoek van V&VN en Nictiz laten zien dat verpleegkundigen en verzorgenden het belangrijk vinden dat ook het management en bestuur worden gewezen op de voordelen en noodzakelijkheid van een gedigitaliseerde en gestandaardiseerde verpleegkundige overdracht. Implementatie moet niet alleen als financiële investering worden gezien, maar ook met een focus op de baten voor het verpleegkundig proces.
  • Implementatie – het vrijmaken van voldoende budget en capaciteit is noodzakelijk om de implementatie van een digitale en gestandaardiseerde overdracht mogelijk te maken.
  • Regionale/landelijke afspraken – landelijk en binnen regio’s moet meer afgestemd worden welke informatiebehoeften spelen. Werkgroepen kunnen hierbij bijvoorbeeld informatievraagstukken bespreken.
  • Zorginfrastructuren – met een toename in het digitaal uitwisselen van verpleegkundige gegevens worden afspraken tussen verschillende zorginfrastructuren noodzakelijk. Een gestandaardiseerde overdracht, zoals de eOverdracht, kan hierbij helpen.

De nieuwste versie van de eOverdracht (versie 3.0) wordt later dit jaar gepubliceerd. Dit is aanleiding om een stap te maken in de verdere optimalisering van de verpleegkundige overdracht, waarin de randvoorwaarden een verdere uitwerking krijgen.

Meer resultaten van het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht zijn te vinden in het onderzoeksrapport.

Ga naar boven

Volg ons