Skip to the main content

HL7v3-domeinspecificatie Condition

Rapport
Authors
Nictiz
Publisher
Nictiz
Date
juni 5, 2014

Contra-indicaties maken deel uit van het domein ‘Condities’. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk. In het ‘HL7 Conditie Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het medicatiebewakingsproces behandeld. Het gaat om meer dan de co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen in het kader van het medicatiebewakingsproces. Het HL7-domeindocument is een statische weergave van de actoren, rollen en datamodellen zoals dat in het document voor ‘Conditiedomein’ beschreven is. In HL7v3-termen is het een Omschrijving van het DMIM voor Condities.

Ga naar boven

Volg ons