Skip to the main content

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Rapport
Authors
Lisanne van der Molen, Aisha Sie, Irene van Duijvendijk
Publisher
Nictiz
Date
oktober 16, 2018

Om de caresector op weg te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening geeft Nictiz in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ tien aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over alle lagen van het Vijflagenmodel: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen gericht op de (toekomstige) inhoud van het programma InZicht.

De aanbevelingen zijn (in het kort):

  1. Zorg voor landelijke (en regionale) afstemming op thema’s, zoals gebruik van informatiestandaarden en leveranciersmanagement.
  2. Optimaliseer de (door)ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden en kwaliteitskaders. Dit is noodzakelijk voor onder andere de inhoud van informatiestandaarden.
  3. Continueer het creëren van een breed draagvlak voor Eenheid van Taal. Dit is noodzakelijk om informatiestandaarden in de praktijk geïmplementeerd te krijgen.
  4. Betrek leveranciers van elektronische cliëntendossiers (ECD’s) en leveranciers van Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) actief bij de ontwikkeling en implementatie van informatiestandaarden. Maak daarnaast een duidelijke keuze voor een uitwisselingsstandaard.
  5. Per informatiestroom (use case) is het kiezen voor één infrastructuur voor informatie-uitwisseling essentieel. Daarnaast is het koppelen van infrastructuren noodzakelijk voor zorgbrede informatie-uitwisseling.
  6. Start informatie-uitwisseling voor de cliënt met een minimale set aan gegevens.
  7. Gebruik bestaande informatiestandaarden voor de informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en start daarnaast een inventarisatie gericht op ‘gaps’ bij informatie-uitwisseling.
  8. Werk aan een koppeling (cross-over) tussen cure en care om informatie uit te wisselen.
  9. Benut kennis vanuit lopende initiatieven en bouw deze verder uit (bijvoorbeeld bij implementaties). Vanuit de brancheorganisaties ActiZ , VGN en de beroepsorganisatie V&VN lopen verschillende initiatieven om informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessional en cliënt te versnellen. Kennis en kunde die voortkomt uit deze trajecten dient actief te worden ingezet binnen het InZicht programma.
  10. Geef structureel prioriteit aan de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om uitwisseling van informatie van en naar de caresector mogelijk te maken. Activiteiten met een dergelijke omvang vragen om serieuze inzet van mensen en middelen.

Een uitgebreide beschrijving van de aanbevelingen vindt u in het rapport, te downloaden van deze pagina.

Ga naar boven

Volg ons