Skip to the main content

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

De meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp vragen de professionele samenvatting op bij de huisarts.

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

De richtlijn geeft drie professionele samenvattingsberichten vanaf de huisarts. Bericht 3 naar de meldkamer (MKA), bericht 7 naar de ambulance (AMB) en bericht 11 naar de spoedeisende hulp (SEH).

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Bij een melding vragen de meldkamer, ambulance en/of spoedeisende hulp een samenvatting van het dossier van de patient op bij de huisarts. Het doel is optimaal op de hoogte te zijn van de gegevens die nodig zijn om een adequate afhandeling van de melding te verzorgen.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De huisarts stelt het dossier van de patiënt beschikbaar om opgehaald te worden vanuit zijn/haar informatiesysteem. De verpleegkundig meldkamer centralist, ambulanceverpleegkundige en/of spoedeisende hulparts vragen deze in hun informatiesysteem op ter voorbereiding van de behandeling van de patiënt.

5. Welke wet is relevant voor deze overdracht?

Vragen van toestemming aan de patiënt voor het digitaal opvragen van de professionele samenvatting bij de huisarts. Voor het opvragen van de professionele samenvatting, berichten 3, 7 en 11, moet de patiënt toestemming hebben gegeven aan de huisarts. Dit is nodig, omdat de huisarts en de acute zorgverlener op het moment van de opvraging niet samen rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van dezelfde geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt.

6. Hoe verkrijgt de meldkamer, ambulance en/of spoedeisende hulp de gegevens?​

Na ontvangst van de melding/verwijzing en wanneer het BSN van de patiënt bekend is, vraagt het informatiesysteem van de meldkamer, ambulance en de spoedeisende hulp, de professionele samenvatting uit het huisartssysteem op. Er wordt een context code meegestuurd waardoor bekend is welke gegevens het informatiesysteem mag opvragen. De informatieblokken die de huisarts beschikbaar heeft gesteld, worden als antwoord teruggestuurd naar het informatiesysteem van de hulpverlener.

7. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?

Het doel van het bericht is de continuïteit van zorg voor de patiënt bij overdracht tussen verschillende zorgverleners in de acute zorg.  Daarnaast levert de directe digitale uitwisseling meerwaarde op voor de patiënt en zorgverleners, deze zijn:

 • De patiënt kan erop vertrouwen dat de zorgverlener (verpleegkundig meldkamer centralist, ambulanceverpleegkundige en/of spoedeisende hulparts) op de hoogte is van alle medische gegevens die relevant zijn voor zijn/haar behandeling
 • De zorgverleners hebben tijdig alle relevante informatie beschikbaar om adequate zorg te kunnen leveren

8. Welke gegevens worden uitgewisseld?

In de professionele samenvatting worden relevante gegevens uit het huisartsdossier van de patiënt gedeeld die de huisarts tijdens contactmomenten heeft vastgelegd. De informatie in deze berichten wisselt. Dit is afhankelijk welke zorgverlener de professionele samenvatting opvraagt.

De meldkamer, ambulance én spoedeisende hulp kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Actuele labbepalingen: Alle laboratoriumresultaten van de laatste 10 dagen mogen opgevraagd worden. Deze bevatten de uitslag, inclusief wanneer deze uitgevoerd is, eventueel referentiewaarden en interpretatie.
 • Algemene bepalingen: Alle algemene bepalingen van de laatste 10 dagen mogen opgevraagd worden. Deze bevatten de meetuitslag, inclusief wanneer deze uitgevoerd is en eventueel referentiewaarden. .
 • Actuele contactmomenten: Alle contactmomenten van de laatste 10 dagen mogen opgevraagd worden. Deze bevatten wanneer, waar en waarom het contact heeft plaatsgevonden.
 • Actuele medicatieafspraken: Alle medicatieafspraken van de afgelopen 4 maanden mogen opgevraagd worden.
 • Actuele contactverslagen: Alle contactverslagen van de afgelopen 10 dagen mogen opgevraagd worden. Deze bevatten de journaalregels van het contact waar het probleem in is omschreven.
 • Actuele episodes: Alle episodes van de patiënt mogen opgevraagd worden, deze bevatten per episode de verzameling van gegevens met betrekking tot één gezondheidsprobleem, zoals status, duur en het probleem waar het om gaat.

Alleen de ambulance en de spoedeisende hulp kunnen de volgende gegevens opvragen:

 • Actuele alerts: Alle gegevens over actuele waarschuwingen betreffende de patiënt anders dan een conditie of een probleem mogen opgevraagd worden. Deze bevat de naam, het type alert en de periode waarin deze waarschuwing relevant is/was.
 • Actuele allergieën en intoleranties: Alle actuele allergiën en intoleranties mogen opgevraagd worden. Gegevens die hierbij gestuurd worden zijn de veroorzakende stof, welke status en categorie de allergie/intolerantie invalt en informatie over de reactie die de stof veroorzaakt.

9. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

Het bericht is gemaakt conform de afspraken in de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’.

In deze richtlijn wordt gesproken over drie berichten. In de informatiestandaard bestaan deze uit verschillende bouwblokken die opgevraagd kunnen worden. Daarnaast wordt in de richtlijn gesproken over een aantal informatieblokken die in de HISsen nog niet aanwezig is. Omdat deze daar niet aanwezig zijn, kunnen deze informatieblokken niet opgevraagd worden en daarmee niet meegestuurd worden in de professionele samenvatting. Het gaat hierbij om:

 • Niet verwerkte retourberichten
 • Familieanamnese
 • Ingrepen en behandelingen
 • Aanvullende gegevens: sociaal
 • Aanvullende gegevens: profylaxe en voorzorg

Wanneer deze in de HISsen beschikbaar komen, worden deze aan de professionele samenvatting toegevoegd.

10. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

11. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

Amigo! is een online tool die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

Zo zijn de implementatiestappen voor de ‘ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp’ en het ‘digitaal sturen van het verwijsbericht van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp’ uit de informatiestandaard Acute Zorg in Amigo! uitgewerkt.

De voorwaarschuwing, bericht 5, van de meldkamer naar de SEH volgt binnenkort. Dit geldt ook voor de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’.

Ook is in één oogopslag te zien op welke plekken in Nederland de informatiestandaard is geïmplementeerd. Daarnaast vind je in Amigo! een bibliotheek van patiëntvragenlijsten die artsen online naar hun patiënt kunnen sturen. Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

11. Implementatie van digitale gegevensuitwisseling bij Acute zorg

12. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

 • Art-Decor; hier vind je de dataset en templates.
 • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
 • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML

In samenwerking met

Onze experts

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons