Skip to the main content

Referentie-domeinenmodel GGZ

Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Referentie-domeinenmodel GGZ

Wat is het Referentiedomeinen-model GGZ?

gaan gebruiken en de ervaringen daarmee, plus eventuele verbeteringen, terug te koppelen aan de auteurs.

Het RDG bestaat uit de volgende producten:

Wat is het Referentiedomeinen-model GGZ?

Vragen, ondersteuning, ideeën en suggesties

In Projectplace delen GGZ-instellingen ervaringen, kennis en best practices rond ICT-vraagstukken. Ook over het RDG. Het RDG is een levend model en aan wijzigingen en uitbreidingen onderhevig. Wij nodigen u uit om mee te denken over optimalisatie van het model. Als u zich aan wilt sluiten bij het platform en een actieve bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van het RDG, dan kunt u contact opnemen met onderstaande expert.

Onze experts

Niels Caro

Niels Caro

Productmanager

Bekijk profiel

Alle experts

Downloads

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

De voordelen van Nictiz

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons