Skip to the main content

Coördinator Validatieloket Medicatieoverdracht

 • Voltijds
 • Coördinator
 • HBO/WO
 • Den Haag
Ik heb interesse

Coördinator Validatieloket Medicatieoverdracht

 • Voltijds
 • Coördinator
 • HBO/WO
 • Den Haag
Ik heb interesse

Vacaturebeschrijving

Het programma Medicatieoverdracht richt zich op de implementatie van de herziene richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens’ en de bijbehorende set informatiestandaarden: Medicatieproces, Labwaarden tbv medicatie (lab2zorg) en Contra-Indicaties en Overgevoeligheden.

Medicatieoverdracht speelt zorgbreed en is een initiatief vanuit het zorgveld. Dat veld bestaat uit 24 koepelorganisaties vanuit 10 zorgsectoren, ruim 75 softwareleveranciers en ruim 16.000 zorgorganisaties. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland doen mee.

 Het programmateam van Medicatieoverdracht (van Nictiz) coördineert, ondersteunt en brengt expertise in bij de implementatie van de richtlijn en bijbehorende informatiestandaarden.

Casus

Het toetsen of een leverancier de informatiestandaard en het berichtenverkeer correct heeft geïmplementeerd is essentieel om tot gegevensuitwisseling en interoperabiliteit te komen. Het Validatieloket heeft als doel leveranciers te kwalificeren en accepteren, op grond van vooraf vastgestelde criteria. Daarbij wil het Validatieloket een eenduidig en overzichtelijk proces voor leveranciers en zorgaanbieders aanbieden, de zogenaamde ‘One-Stop-Shop’ aanpak. Andere programma’s binnen Nictiz, zoals Met Spoed Beschikbaar, kijken naar de ontwikkelingen van het Validatieloket om daar van te leren en waar mogelijk zaken over te nemen. Mogelijk volgt in een later stadium  een generiek Validatieloket voor alle validaties.

Vraag

Binnen het Validatieloket Medicatieoverdracht is behoefte aan een ‘Coördinator Validatieloket’. Deze rol wordt in ieder geval voor de eerste 2 jaar door het Kwalificatiecentrum van Nictiz ingevuld. Indien in een later stadium een generiek validatieloket wordt opgezet, is het voornemen deze rol daarin onder te brengen.

Beschrijving van de rol/functie

De coördinator Validatieloket Medicatieoverdracht begeleidt meerdere softwareleveranciers door het gehele proces van validatie voor Medicatieoverdracht. Hierbij vormt hij/zij de eerste contactpersoon (single-point-of-contact) voor de betreffende leverancier met betrekking tot alle zaken die de validatie betreft; van intake tot aan validatie.

 Belangrijkste doel is de voortgang van het validatieproces gepland en goed gemanaged te laten verlopen. Dit wordt bereikt door een leverancier maximaal te ondersteunen in het doorlopen van dit proces doordat de coördinator de bottlenecks in de gaten houdt en waar nodig handelt om deze snel op te lossen. En door het Validatieloket en de achterliggende organisaties (programma Medicatieoverdracht, Nictiz & VZVZ) te ontzorgen door vragen, verzoeken, acties en planning te stroomlijnen.

Doordat leveranciers efficiënter het validatieproces doorlopen en de coördinator op de hoogte is van de status van de leverancier, draagt de coördinator bij aan voorspelbaarheid en schaalbaarheid van het Validatieloket.

Verwachtingen

De coördinator is iemand die van operationeel regelen en afstemmen houdt, zowel met de leveranciers als binnen het Validatieloket en de achterliggende organisaties Nictiz en VZVZ. Hij/zij maakt concrete afspraken, is in staat daar ook op te sturen en mensen daarop aan te spreken.

De coördinator heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en is in staat een brug te slaan tussen leveranciers en het Validatieloket, en tussen de formele procedures en de daadwerkelijke uitvoering. Een servicegerichte houding en bijbehorende ervaring met coördineren van complexe processen zijn essentieel. Daarbij kent de coördinator wel een bepaalde flexibiliteit en oplossend vermogen om vragen en uitdagingen die ontstaan, binnen de geldende kwaliteitskaders, zoals beschreven in o.m. de informatiestandaarden, voor alle betrokkenen goed op te lossen.

Positionering

De coördinator is onderdeel van het Validatieloket: een team bestaande uit medewerkers van VZVZ, Nictiz en het programma Medicatieoverdracht. Voor het programma valt hij/zij formeel onder de projectleider van het Validatieloket. In de toekomst zal deze rol rechtstreeks vallen onder de Teamlead kwalificatiecentrum maar zal de begeleiding voor het grootste deel vanuit de projectleider van het validatieloket worden gegeven.

Taken en verantwoordelijkheden

Begeleiden Leverancier

Het maken van afspraken met de leverancier op basis van de geldende procedures en formats en vervolgens begeleiden van de leverancier door het proces heen.

 • Kennis van de geldende procedures binnen het Validatieloket en deze kunnen toepassen en vertalen naar concrete afspraken
 • Helder formuleren van de afspraken op basis van de intake en de vervolggesprekken
 • Inzicht in de eigen organisatie om inhoudelijke vragen en opmerkingen op een adequate wijze intern te beleggen en vervolgens weer met de leverancier te delen
 • Begrip voor de leverancier om impact van bepaalde vragen, afspraken en overwegingen op waarde te kunnen schatten
 • Neemt de verantwoordelijk voor het maken van afspraken en het bewaken van afspraken met de leverancier
 • Kan boven de verschillende organisaties staan en daar naar handelen
Procesvoortgang bewaken

Om de schaalbaarheid en de voorspelbaarheid van het loket te waarborgen is van belang dat de voortgang goed wordt bewaakt.

 • Zorgt dat de status van CRM- en ticketingsysteem bijgehouden wordt
 • Vraagt actief de status op bij de leverancier en intern
 • Herkent bottlenecks en neemt proactief actie daarop
 • Zorgt periodiek voor afstemming met de leveranciersmanager van het programma
 • Controleert de eindrapporten vanuit het loket voordat ze naar de leverancier gaat
 • Zorgt voor de onderlinge afstemming tussen programma, VZVZ en Nictiz rondom de leverancier
Single-point-of-contact (SPOC)

Voor de leverancier en voor het Validatieloket dé persoon die als enige aanspreekpunt.

 • Duidelijke afspraken met de leverancier over contact over het validatieproces
 • Bekendheid met de interne organisatie (inclusief loket) en zorgen dat je bereikbaar bent
 • Vlotte, zorgvuldige en inzichtelijke afhandeling. Zowel de leverancier als intern is altijd de beste weg om een vraag bij de coördinator te leggen 

Wie zoeken we

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in het gezondheidsdomein, met aantoonbare affiniteit met ICT;
 • Minimaal 3 à 5 jaar werkervaring, passend bij deze functie.
 • Kennis van informatiestandaarden en/of informatie-uitwisseling in de zorg;
 • Mentaliteit van een teamspeler, maar kan goed zelfstandig werken;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een must;
 • Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een pré;
 • Kwaliteitsgericht, nauwkeurig, verantwoordelijkheidsbesef;
 • Is op de hoogte van ontwikkelmethoden in de software (Agile, scrum, waterval, );
 • Is gestructureerd en analytisch;
 • Is proactief en servicegericht;
 • Is tactvol in zijn/haar manier van communiceren.
 • Ervaring met Office en administratieve systemen;
 • Communicatief onderlegd, gericht op samenwerking, goed in plannen en organiseren, flexibele instelling, zelfstandig, meerdere ballen tegelijk in de lucht kunnen houden, resultaatgericht en neemt initiatief.
Klaar om te solliciteren?

Reageer meteen via de onderstaande button.

Heb je vragen?

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze contactpersoon.

Richard ten Brink

Richard ten Brink

Contactpersoon

Bekijk profiel

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz
Ga naar boven

Volg ons