Skip to the main content

Strategisch- en toepassingsgericht advies

Heb je vragen over het in gebruik nemen van informatiestandaarden? Dan ben je bij Nictiz aan het goede adres voor advies. Met advies en innovatie geven we zowel strategisch als toepassingsgericht advies over standaardisatie en informatie-uitwisseling in de zorg.

Strategisch- en toepassingsgericht advies

Strategisch advies

Strategisch advies betreft nationale vraagstukken waarbij wij oog houden voor Europese en internationale context.

Onze adviezen stellen de zorg in staat stappen te nemen om:

 • hergebruik van gegevens mogelijk te maken;
 • inzicht te krijgen in zorg-ICT-ontwikkelingen.

Met de kennis die wij ontwikkelen en delen kunnen directies van zorginstellingen, ICT-leveranciers, belangenorganisaties en koepelorganisaties weloverwogen beleidsbeslissingen nemen. Onderbouwde besluiten die informatie-uitwisseling en hergebruik mogelijk maken.

Strategisch advies

Bij strategisch advies hoort verder:

 • signaleen van trends en benoemen van behoeften en mogelijkheden om gezondheidsgegevens uit te wisselen;
 • proactief signaleren van  knelpunten die een belemmering vormen om medische gegevens uit te wisselen;
 • adviseren hoe deze knelpunten op te lossen, samen met andere toonaangevende instituten in de zorg;
 • adviseren binnen nationale samenwerkingsverbanden, coalities en organisaties die initiatief nemen om informatie-uitwisseling in de zorg te verbeteren;
 • beleidsmakers helpen bij hun visieontwikkeling.

Toepassingsgericht advies

Bij toepassingsgericht advies hoort bijvoorbeeld:

 • adviseren aan en overleggen met VWS;
 • knelpunten en oplossingsrichtingen inventariseren rond (her)gebruik medische gegevens op de werkvloer;
 • Onderzoeken en veldverkenningen uitvoeren.

Zo wil Uitkomstgerichte Zorg  voor 46 aandoeningen uitkomsten definiëren. Het programma toetst hoe deze uitkomstinformatie in de spreekkamer terugkomt. Kijken naar uitkomstinformatie dient twee doelen. Enerzijds dat patiënten en zorgverleners uiteindelijk − op basis van relevante, patiëntgerichte uitkomsten − nog vaker samen beslissen. Anderzijds dat zorgverleners ervan leren en de zorg kunnen verbeteren. Nictiz ondersteunt door de ontwikkeling, beheer en implementatie van informatiestandaarden voor de geselecteerde aandoeningen toegankelijk te maken.

Toepassingsgericht advies

Bij toepassingsgericht advies hoort verder:

 • het Informatieberaad faciliteren (als onderdeel van adviseren aan en overleggen met VWS);
 • (her)gebruik van medische gegevens mogelijk maken voor bijvoorbeeld data-gedreven zorgtoepassingen; daartoe verkent Nictiz barrières in de informatie-uitwisseling en doet daarvoor wetenschappelijk onderzoek samen met de Radboud Universiteit Nijmegen;
 • veldverkenningen uitvoeren waar nationale programma’s en nationale zorginstituten om vragen;
 • kennis ontwikkelen en toegankelijk maken, bijvoorbeeld via Amigo!, een hulp bij het in gebruik nemen van informatiestandaarden.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Elise Peters

Elise Peters

Teamlead Internationaal

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons