Skip to the main content

Doel en resultaten

Op deze pagina lees je meer over het doel en de resultaten van Nictiz advies en innovatie.

Doel

Alle adviezen en innovaties op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg hebben als doel om de zorgprofessionals en patiënten te voorzien van de juiste zorginformatie op de juiste plaats en tijd. Dit resulteert in het snel kunnen organiseren van de juiste type zorg en een lagere registratielast. Dit doel bereiken we (in)direct door onder andere:

 • (inter)nationaal samenwerken bijvoorbeeld bij acute zorgverlening over de grenzen heen;
 • zorgdata beschikbaar krijgen;
 • zorggegevens uitwisselen volgens standaarden;
 • knelpunten in de zorg aanpakken.
Doel

Resultaten

Hieronder staan voorbeelden van resultaten van Nictiz-adviezen en Nictiz-innovaties, die in het voordeel zijn voor de zorg:

 • Nictiz ontwikkelt samen met internationale partners de basis voor een ‘European Electronic Health Record Exchange Format’ (EEHRxF) voor het digitaal uitwisselen van medische informatie tussen Europese landen.
 • Nictiz ontwikkelt een nationale bibliotheek voor API’s. Geschikte API’s hergebruiken maakt snel nieuwe uitwisselingen mogelijk.
 • Nictiz ontwikkelt een implementatiekaart. De implementatiekaart geeft zorgaanbieders en leveranciers inzicht waar welke informatiestandaarden zijn geïmplementeerd.
 • Rapporten, whitepapers en factsheets opgesteld door Nictiz-experts helpen zorgorganisaties beleidsbeslissingen te nemen rondom digitale informatie-uitwisseling.
 • Nictiz heeft een bibliotheek ontwikkeld met patiëntvragenlijsten. ICT-leveranciers of zorgverleners kunnen deze opnemen in eigen informatiesystemen (i.e. EPD’s, PGO’s etc.) en online versturen.
 • Via adviezen en innovaties verbindt Nictiz de zorg; dit komt tot uiting in onder andere:
  – kennissessies en werkbezoeken;
  – online community’s;
  – deelname aan redactieraden kwaliteitsregistraties;
  – samenwerkingen.
 • Nictiz heeft het kennisplatform Amigo! ontwikkeld. Dit platform ondersteunt zorgverleners bij het implementeren van informatiestandaarden.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Elise Peters

Elise Peters

Teamlead Internationaal

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons