Skip to the main content

Laboratoriumresultaten t.b.v. uitwisseling tussen voorschrijvers (1e en 2e lijn) en verstrekkers

Deze lijst met laboratoriumresultaten is opgesteld met deelnemers van de NHG, KNMP en FMS vanuit het perspectief: noodzakelijk voor medicatiebewaking en – veiligheid.

Deze laboratoriumwaarden kunnen tussen de voorschrijvers en verstrekkers gebruikt worden bij een geautomatiseerde verwerking en uitwisseling.

Laboratoriumresultaat
Geneesmiddelenspiegel van alle c-middelen uit de richtlijn Geneesmiddelsubstitutie KNMP.
Creatinine
eGFR (alle typen)
Natrium
Kalium
PT-INR
Albumine/kreatinine ratio
Albumine (micro)
ALAT
ASAT
Gamma-GT
AF
Billirubine
DPD (fenotype lab)
HbA1C

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons