Skip to the main content

Kernset interventies

De kernset Interventies is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden eenduidige termen voor de interventies gebruiken bij de patiëntenzorg. Deze eenduidigheid is nodig om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en verzorgenden elkaar begrijpen. De interventies die opgenomen zijn in de Kernset Interventies zijn afgeleid van de aanbevelingen die in de (verpleegkundige) richtlijnen zijn beschreven. Hierdoor wordt het mogelijk om als beroepsgroep te leren: zijn de ingezette verpleegkundige interventies effectief, en wordt er afgeweken van de richtlijn? Kortom: verpleegkundigen en verzorgenden kunnen nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van verpleegkundige zorg verbeteren.

Kernset interventies

De kernset Interventies wordt stapsgewijs uitgebreid. De interventies van de volgende thema’s zijn uitgewerkt:

  • Pijn (acuut en chronisch)
  • Wond
  • Risico op delier
  • Risico op vallen
  • Risico op suïcide
  • Psychosociale zorg
  • Delier

Bij elke update van SNOMED CT worden – indien relevant – ook de nieuw vastgestelde interventies toegevoegd.

Referentielijst interventies

Hieronder volgen de interventies per thema:

Pijn

Wond

Wond

Risico op vallen

Risico op suïcide

 

Risico op suïcide

Psychosociale zorg

Delier

Feedbackformulier

Via het feedbackformulier kun je feedback geven over de verschillende kernsets. Via deze link  over de patiëntproblemen.

Delier

Feedbackformulier

Via het feedbackformulier kun je feedback geven over de verschillende kernsets. Via deze link  over de patiëntproblemen.

Onze experts

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met een van onze experts.

Elze van Puijvelde-de Groot

Elze van Puijvelde-de Groot

Adviseur

Terminologie

Bekijk profiel

Alle experts

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons