Skip to the main content

Kernset observaties

In de uitgewerkte informatiestandaarden worden de observaties per thema nader gespecificeerd. Observaties kunnen gespecificeerd zijn in referentieset observaties (waardenlijst gebaseerd op SNOMED) gekoppeld aan de zorginformatiebouwsteen (zib) ‘Probleem’, met het type ‘bevinding’.  Hieronder wordt per thema de SNOMED referentielijst getoond en/of de lijst met zibs die voor dat thema van toepassing zijn.

Kernset observaties

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons