Skip to the main content

SNOMED – Interview Leonique Niessen

Leonique Niessen – directeur-bestuurder van Nictiz – over de belangrijke rol die Nictiz vervult in het stimuleren van het gebruik van SNOMED.

Wat is het eerste waar jij aan denkt als je SNOMED hoort?

‘Allereerst denk ik: dat is hét woordenboek van de arts – kort door de bocht. Vervolgens denk ik aan de periode dat we nog op kantoor werkten en ik langs de mensen van het SNOMED-vertaalproject liep. Ik zag hoe ontzettend druk en geconcentreerd zij bezig waren. Het was echt een precisiewerkje om alle medische termen om te zetten naar het Nederlands en de juiste patiëntvriendelijke termen te kiezen. Een precisiewerkje met grote meerwaarde.’

“Nictiz wil zorgen dat het een gewoonte wordt om SNOMED te gebruiken”

Wat is de grote meerwaarde van SNOMED voor de zorg?

‘Digitale informatie-uitwisseling in de zorg is alleen mogelijk als je standaardiseert. Dat gaat over Eenheid van Taal, techniek én toepassing. SNOMED gaat vooral over Eenheid van Taal: wat de ene zorgverlener in het dossier zet, begrijpt een andere zorgverlener op dezelfde manier. Neem nou COVID-19 en alle verschillende termen die daarvoor bestaan. Eenduidige termen gebruiken is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Het scheelt ook veel tijd voor zorgverleners, doordat hergebruik mogelijk is. Dat is tevens van belang voor innovatie en onderzoek.’

En wat biedt SNOMED voor de patiënt?

‘SNOMED betekent ook veel voor de patiënt. Want hoe fijn is het wel niet, als jouw diagnose met jou meereist van het ene naar het andere ziekenhuis? Bovendien hebben we een grote stap gezet om medische termen van patiëntvriendelijke termen te voorzien, zodat ook de patiënt begrijpt wat er in het dossier staat. Zowel tussen zorgverleners onderling, als voor zorgverlener en patiënt heeft SNOMED grote waarde!’

Wat is de volgende stap nu het project ‘Vertalen SNOMED’ is afgerond?

‘Nictiz wil dat het in de toekomst gewoonte wordt om SNOMED te gebruiken: voor zorgverleners, leveranciers én de wetenschap. SNOMED wordt gelukkig al op veel plekken gebruikt. De vertaling van 265.000 termen naar het Nederlands helpt daar heel erg bij. Verder gaan we de voordelen van SNOMED nog zichtbaarder maken en het gebruik nog meer stimuleren.’

Hoe gaat Nictiz het gebruik van SNOMED stimuleren?

‘Onder andere door te zorgen dat het goed in patiëntendossiers geïmplementeerd wordt. Ook gaan we kijken of we het eenduidig vastleggen nog meer kunnen stimuleren, zodat onderzoek gevoed wordt door data van goede kwaliteit. Daarbij werken we hard om aan de toenemende vraag naar kennis over SNOMED te voldoen.

Welke rol heeft Nictiz nog meer als het om SNOMED gaat?

‘Ten eerste is Nictiz beheerder van SNOMED. We houden SNOMED up-to-date en koppelen het aan andere standaarden. Ten tweede heeft Nictiz een belangrijke rol in het toegankelijk en eenvoudig toepasbaar maken van SNOMED. Daarvoor hebben we nu de Nationale Terminologieserver gelanceerd, zodat gebruikers aan de slag kunnen. Naast SNOMED en de Nederlandse Labcodeset komen er steeds meer standaarden beschikbaar in de Terminologieserver. Ook heeft Nictiz een belangrijke functie in het aangaan van samenwerking met alle sectoren waarin Eenheid van Taal belangrijk is, want dit geldt niet alleen voor de zorg.’

Hoe staat het er over drie jaar voor?

‘Hoewel ik natuurlijk niet in de toekomst kan kijken, ga ik ervan uit dat SNOMED over drie jaar dé standaard in Nederland is en heel breed wordt gebruikt. Dat we met het hele zorgveld gebruikmaken van één groot Nederlands woordenboek. Nictiz zal zich hiervoor blijven richten op het in orde brengen van de basisinfrastructuur, zodat de verschillende gebruikers zich volledig kunnen concentreren op het gebruik van SNOMED in de praktijk.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons