Skip to the main content

Interview Sophie Brouwer en Job Schipper van Tenzinger

Brouwer is Consultant medisch specialistische zorg bij Tenzinger (voorheen Medicore). We vroegen haar naar de voordelen van SNOMED voor zorgverleners en patiënten in de zorgbehandelcentra.

Waar ken je SNOMED van?

‘Toen ik me aan het voorbereiden was op VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) kwam ik er voor het eerst mee in aanraking. Ik verdiepte mij erin en zag al snel dat er een bepaalde hiërarchie en structuur in zit. Het is niet zozeer een vergaarbak van informatie; het zorgt voor Eenheid van Taal! We gebruiken SNOMED als het startpunt om de uitwisseling tussen klinieken mogelijk te maken.’

“SNOMED is het startpunt voor klinieken om uitwisseling mogelijk te maken”

Wat zijn de uitdagingen als het om verslaglegging gaat?

‘Gestructureerd vastleggen is voor zorgverleners vaak even wennen. Bijvoorbeeld bij het registreren van een pinda-allergie. De zorgverlener kon dat voorheen beschrijven in een tekstveld en nu moet hij of zij de juiste term selecteren. Maar als zorgverleners de voordelen zien, dan moet het goedkomen. Ik leg het belang uit aan de hand van roken. Als je registreert “rookt niet”, heeft de cliënt dat dan in verleden gedaan, rookt hij sinds korte tijd niet meer of is hij gisteren gestopt? Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is om uit te gaan van dezelfde betekenis, anders kun je niet communiceren met elkaar.’

Wat zijn volgens jou de voordelen van SNOMED?

‘Absoluut de uitwisseling, de Eenheid van Taal, het op een eenduidige manier uitwisselen van informatie. Er is geen ruis meer op de lijn: informatie uit de ene kliniek betekent in een andere kliniek precies hetzelfde. SNOMED zorgt er ook voor dat de informatie aangeleverd wordt in een vorm die een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) snapt.
Nu zie ik het nog vaak gebeuren dat een patiënt binnenkomt en er veel papierwerk is, dat de informatie gefaxt wordt of in een envelop wordt meegegeven. Daar valt nog veel winst te behalen. Het mooiste is dat er meer regie naar de patiënt gaat, dat de patiënt zelf kan bepalen welke informatie hij wanneer uploadt naar de zorgverlener via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).’

Wat hoop je dat er over 3 jaar gebeurt?

‘Ik zou het mooi vinden als je on the fly-herkenning krijgt: zodra de zorgverlener begint te typen, krijgt hij of zij de juiste term of de patiëntvriendelijke term erbij. Ook hoop ik dat het nog normaler wordt om gegevens te registreren met SNOMED-terminologie en uit te wisselen tussen kliniek en patiënt.’

Job Schipper

Schipper is software-ontwikkelaar. We vroegen hem naar de implementatie van SNOMED in het medisch dossier.

Waar ken je SNOMED van?

‘Net als Sophie kwam ik bij VIPP-implementaties in aanraking met SNOMED. Daar sprong het er in positieve zin uit, want het is heel breed toepasbaar en eenduidig in gebruik. Voor een implementatie is dat zeer gunstig, want je hoeft niet vijf verschillende terminologiesystemen te ondersteunen. Door voor SNOMED te kiezen, was de implementatie minder complex en tijdrovend, omdat we alle terminologie uit SNOMED in één keer in het medisch dossier konden zetten.’

“SNOMED is breed toepasbaar en eenduidig in gebruik”

Hoe is SNOMED geïmplementeerd in het dossier?

‘We gebruiken SNOMED vooral bij verslaglegging. De gebruiker kan in een digitaal formulier gegevens registreren in velden. Hiermee is SNOMED onder de motorkap verbonden. Je typt iets in een veld, waarna je een lijst krijgt met SNOMED-termen. Een gebruiker kan ook alleen een term uit SNOMED selecteren, omdat eenduidig vastleggen heel belangrijk is.’

Wat zijn volgens jou de voordelen van SNOMED?

‘De SNOMED-codes die onder de motorkap gekoppeld zijn aan de termen in het dossier. Vooral bij de uitwisseling richting MedMij en de PGO’s zijn die codes essentieel. Ze lossen een taalbarrière op en maken de informatie uitwisselbaar. Dit zorgt ervoor dat er geen twijfel bestaat over om welk medisch begrip het gaat.’

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons