Skip to the main content

Registratie aan de bron

Het programma Registratie aan de bron had als missie: Betere zorg door eenduidig registreren van zorginformatie voor hergebruik.

Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn, leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Eenduidig en gestandaardiseerd registreren maakt het mogelijk om die zorginformatie te delen met collega-zorgverleners, in eigen huis of in het zorgnetwerk. Eenduidige en gestandaardiseerde registratie is ook een belangrijke basis voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.

Registratie aan de bron

Hoe komen we tot eenduidige registratie?

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) en zorginformatiebouwstenen (zibs) vormen het fundament van de eenheid van taal en zijn daarmee de basis voor eenduidige registratie. Registratie aan de bron richt daarom op het aanjagen en versnellen van de implementatie van de BgZ en zibs. Meer informatie over Registratie aan de bron vind je op: www.registratieaandebron.nl.

Steun van het Zib-centrum

Het Zib-centrum van Nictiz ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs, van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties. Het Zib-centrum beoordeelt kandidaat-zibs, publiceert nieuwe zibs en belangrijke wijzigingen op bestaande zibs.  Nictiz stelt alle zibs beschikbaar via www.zibs.nl en via de open source ontwikkelingstool ART-DECOR.
Meer informatie zoals het toepassen van zibs, het indienen van wijzigingsverzoeken op bestaande zibs, ondersteuning bij het gebruik en toepassen van zibs vind je bij het Zib-centrum.

De voordelen van Nictiz

Expertise

Nictiz is dé kennisorganisatie voor de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Groot internationaal netwerk

Nictiz beschikt over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Nictiz staat onpartijdig tussen de partijen in het veld, staat voor het algemeen belang en gedraagt zich onafhankelijk in de uitvoering.

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons