Skip to the main content

X-eHealth

X-eHealth is een Europees project van strategisch belang dat als doel heeft om veilige, interoperabele, grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens in de Europese Unie mogelijk te maken.

X-eHealth

Wat is project X-eHealth?

Op basis van de al gespecificeerde patiënten samenvatting (Patient Summary) die tussen diverse landen van de Europese Unie wordt uitgewisseld, wordt een gemeenschappelijk en gestandaardiseerd kader ontwikkeld voor de grensoverschrijdende uitwisseling van:

  • Laboratoriumaanvragen en resultaten
  • Medische beelden en beeldverslagen
  • Ziekenhuis ontslagbrieven
  • Uitbreiding van de huidige Patient Summary uitgebreid met gegevens over zeldzame ziekten

Naast de functionele en technische specificaties worden ook randvoorwaarden opgesteld voor deze uitwisseling. Ook wordt onderzocht in hoeverre de lidstaten in staat zijn om deze informatie daadwerkelijk te delen en hoe de gespecificeerde standaarden duurzaam kunnen worden beheerd.

De resultaten uit X-eHealth zullen worden opgenomen in de Europese digitale infrastructuur onder MyHealth@EU. In het voorstel voor de European Health Data Space (EHDS)  verordening wordt de implementatie van bovengenoemde vier nieuwe zorgdomeinen verplicht gesteld. De onderhandelingen over dit verordeningsvoorstel lopen nog.

Het project duurt ruim twee jaar en loopt in december 2022 af.

Read all Read less

Waarom X-ehealth?

De Europese Unie heeft het strategisch doel om te komen tot snellere en duurzame digitale transformatie in de EU. Voor de gezondheidszorg heeft de Europese Commissie drie pijlers gedefinieerd:

  1. Burgers veilig toegang geven tot hun gezondheidsgegevens, ook over de grenzen heen;
  2. Gepersonaliseerde geneeskunde door een gedeelde Europese data-infrastructuur;
  3. Empowerment van de burger met digitale tools voor gebruikersfeedback en persoonsgerichte zorg.

Om dit doel te bereiken wordt een interoperabel, veilig en grensoverschrijdend uitwisselingsformaat voor elektronische medische dossiers ontwikkeld, als basis voor innovatie: het European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF). Zo kunnen de EU-lidstaten op een veilige en praktische manier zorg-gerelateerde informatie met elkaar uitwisselen, zal informatie uit meerdere landen op elkaar aansluiten en kan de markt worden verbreed voor ICT leveranciers.

Hiermee kan zorginformatie efficiënter worden gedeeld waar zowel zorgverlener, overheid, leverancier als burger baat bij hebben.

Inmiddels is gebleken dat de gezamenlijke aanpak werkt: door internationaal samen te werken is het mogelijk om de ambitieuze doelen te halen, perspectieven vanuit meerdere landen samen te brengen en internationale interoperabiliteit te garanderen.

Read all Read less

Wat zijn de voordelen van X-ehealth voor de zorg?

Het X-eHealth project specificeert het uitwisselingsformaat en de interoperabiliteitsvoorwaarden voor vier belangrijke zorgdomeinen. Deze kunnen worden gezien als een uitbreiding op de basisgegevens van de Europese patiënt samenvatting en bevatten onontbeerlijke informatie voor goede zorg.

Met een gemeenschappelijke Europese dataset en afspraken voor laboratoriumgegevens, beeldonderzoeken, ontslagbrieven en zeldzame ziekten wordt het arsenaal van uitwisselbare zorginformatie aanmerkelijk uitgebreid.

Ook Nederland heeft hier baat bij: internationale afspraken over beelduitwisseling helpen de nationale discussie op dit onderwerp te versnellen en vereenvoudigen uitwisseling met onze buurlanden. Bij ontslagbrieven is voor een aantal specialismen de basis gelegd voor standaardisatie van meer specifieke zorginformatie. Op het gebied van laboratoriuminformatie wordt ook gekeken naar de meer complexe vormen van verslaglegging, zoals bijvoorbeeld voor bacteriologisch onderzoek.

In algemene zin draagt het X-eHealth project bij aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg voor burgers in de EU, en wordt de interactie tussen patiënten en zorgverleners, ook in het buitenland, gefaciliteerd.

Wat is de rol van Nictiz in X-ehealth?

Als Nederland willen we voorbereid zijn op de toekomstige digitale uitwisseling van medische gegevens in Europa. Daarom speelt Nictiz een actieve rol binnen de projecten van X-eHealth.

Europese projecten worden ingedeeld in werkpakketten, die weer zijn onderverdeeld in taken. Per taak werken rond twintig experts uit de deelnemende landen. Nictiz is taakleider in een aantal taken van werkpakket 1. Binnen dit werkpakket onderzoeken we welke nieuwe zorgdomeinen kunnen worden toegevoegd aan het EEHRxF, hoe het proces voor het toevoegen van nieuwe domeinen eruit moet zien en in hoeverre Europese landen klaar zijn voor het toepassen van het nieuwe uitwisselingsformaat. Hiervoor ontwikkelen we een EEHRxF-routekaart.  Ook wordt er een duurzaam governance model gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van eHDSI in overeenstemming met de routekaart. 

Daarnaast is Nictiz Werkpakketleider voor werkpakket 5. Dit werkpakket geeft aanbevelingen voor richtlijnen, principes, definities, specificaties en voorbeelden, op verschillende niveaus van interoperabiliteit en werkt de functionele eisen uit voor de vier bovengenoemde zorgdomeinen: Nictiz is ook taakleider van taak 5.4, dat zich richt op medische beelden en beeldverslagen.

Wat is de rol van Nictiz in X-ehealth?

Blog

Boijmans van Beuningen inspireert informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten

Stand van zaken

De resultaten van dit tweejarige project worden gepubliceerd in augustus 2022. Meer weten?

Samenwerking tussen partijen

Samen met 35 consortium partijen waaronder Nictiz

Onze experts

Karlijn de Bruin

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

Gaby Wildenbos

Gaby Wildenbos

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

Vincent van Pelt

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

Esther Peelen

Esther Peelen

Adviseur Internationaal

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons