Skip to the main content

GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestaat uit verschillende instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen. Uitdagingen in deze sector zijn financiering, wachtlijsten en informatie-uitwisseling.

In de sector GGZ is informatie-uitwisseling een steeds belangrijker onderwerp. De opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en meer uitwisseling in de keten spelen hierin een rol. Ook standaardisatie, leveranciersmanagement en het beperken van de registratielast zijn belangrijke thema’s.

GGZ

Over de sector

In de sector GGZ zijn verschillende initiatieven gestart om informatie-uitwisseling te bevorderen:

  • VIPP GZZ (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij landelijke (informatie)standaarden en zibs.
  • Nictiz heeft in samenwerking met vier GGZ-instelling een marktonderzoek voor informatie-uitwisseling in de GGZ-sector uitgevoerd, om de sector GGZ te verkennen.
Over de sector

De richtlijn

Er zijn diverse onderwerpen en thema’s die voor veilige digitale informatie-uitwisseling in de GGZ van belang zijn. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, standaarden, maar ook aan onderzoeken en rapporten. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een relevant thema.

Over de standaard

Het Referentiedomeinenmodel GGZ (RDG): een hulp- en communicatiemiddel dat ondersteunt bij het inrichten van de organisatie, om zo informatie-uitwisseling te optimaliseren.

Het RDG biedt GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van de zorg en de inrichting van de informatievoorziening. Het is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatie-objecten in een GGZ-instelling; de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening. GGZ-instellingen en ICT-leveranciers worden uitgenodigd om het model te gaan gebruiken en de ervaringen daarmee, plus eventuele verbeteringen, te delen.

Over de standaard

Implementatie

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector. In deze analyse zijn zowel sectorale issues, stakeholders als informatiestromen in kaart gebracht. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn beschreven in het rapport “informatie-uitwisseling in de GGZ-sector”.

 

Implementatie

Onze expert

Niels Caro

Niels Caro

Productmanager

Bekijk profiel

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons