Skip to the main content

Geboortezorg

Bij de zorg voor een zwangere vrouw en tijdens de geboorte van het kind, zijn meerdere zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Om te zorgen dat zorgverleners via IT-systemen de juiste informatie kunnen uitwisselen ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden.

 

Geboortezorg

Over de sector

Bij de zorg voor een zwangere vrouw en tijdens de geboorte van het kind, zijn meerdere zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Van de huisarts, verloskundige tot de gynaecoloog. Het eenduidig uitwisselen van zorginformatie kan in deze sector uitdagend zijn, maar is onmisbaar voor goede zorg en overdracht.

In de geboortezorg moeten verschillende zorgverleners met elkaar samenwerken, soms moeten er snel beslissingen genomen worden. Het is dan heel wenselijk, dat de informatie snel, duidelijk en begrijpelijk van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener wordt gestuurd. En dat de patiënte de informatie ook begrijpt. De verloskundige moet bijvoorbeeld snel de bloeddruk en het bloedverlies aan de gynaecoloog door kunnen geven. Met één druk op de knop, in plaats van omslachtig via papier, fax of telefoon. 

Een ander voorbeeld is de apgarscore, die al na 5 of 10 minuten na de geboorte wordt berekend. Bij een acute overdracht moet de zorgverlener de apgarscore na 5 minuten uitwisselen. Deze voorbeelden illustreren het belang van standaardisatie in de geboortezorg, zodat de informatie snel en eenduidig op de juiste plaats belandt.

De richtlijnen

De geboortezorg werkt met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.  De informatiestandaard Geboortezorg is de landelijke norm voor digitale informatie-uitwisseling binnen de Geboortezorg. Er zijn diverse onderwerpen en thema’s die voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg van belang zijn. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, standaarden, maar ook aan onderzoeken en rapporten. Daarnaast is ook de ontwikkeling van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) een relevant thema. Hier vind je al deze informatie gebundeld.

 

 

De richtlijnen

Over de informatiestandaard

Om te zorgen dat zorgverleners via IT-systemen de juiste informatie kunnen uitwisselen, is de Informatiestandaard PWD (Perinataal Woordenboek & Woordenset) ontwikkeld. Nictiz beheert deze standaard namens de volgende organisaties: KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined, Patiëntenfederatie Nederland.

Over de informatiestandaard

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de geboortezorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Implementatie

Niet alleen zorgverleners, maar ook het RIVM en Perined willen communiceren in de geboortezorg. Wil jij weten hoe jouw organisatie zijn IT-systemen anders kan inrichten, zodat de informatie-uitwisseling makkelijker verloopt? Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen. In de tweedelijnszorg zijn er minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Hierdoor is gegevens uitwisselen niet eenvoudig. Het implementeren van de PWD-standaard voor de geboortezorg is een positieve stap. Wil jij meer weten over implementatie? 

Implementatie

Geboortezorg webinars

Voor kraamzorgorganisaties en projectleiders van de regionale partnerschappen organiseerde VIPP Babyconnect op 10 februari en 15 maart een digitale bijeenkomst. Deelnemers gaven antwoord op diverse vragen, zoals ‘Wat betekent de ontwikkeling naar digitale gegevensuitwisseling voor jou’. Waardevolle informatie die helpt op weg naar implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Geboortezorg webinars

Onze expert

Ananta Sotthewes

Ananta Sotthewes

Productmanager

Jeugdgezondheidszorg

Bekijk profiel
Susanne Brown

Susanne Brown

Susanne Brown

Informatieanalist

Geboortezorg

Bekijk profiel

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons