Skip to the main content

Ketenzorg

Mensen met een chronische ziekte hebben te maken met meerdere zorgverleners. Het is belangrijk dat de zorgverleners continu afstemmen hoe ze samen de beste zorg leveren aan deze patiënten. De zorgaanbieders waar deze zorgverleners werken vormen gezamenlijk de sector Ketenzorg. 

Ketenzorg

Over de sector

Wat digitale informatie-uitwisseling betekent voor deze sector, is het beste uit te leggen met dit voorbeeld. Een patiënte met diabetes bezoekt de praktijkondersteuner huisarts (POH) op het diabetesspreekuur. Ze is kortademig als ze naar de bushalte wandelt. De POH haalt de patiëntgegevens op via het zorginformatiesysteem. Zo ziet de POH dat de patiënte last heeft gehad van boezemfibrilleren. Dit kan de kortademigheid verklaren. Na het lichamelijk onderzoek stuurt de POH de patiënte direct door naar de huisarts, waarna de POH de gegevens bijwerkt in het zorginformatiesysteem van de huisarts. In de ketenzorg is digitale informatie-uitwisseling essentieel. Het scheelt tijd en zorgt dat alle zorgverleners op de hoogte zijn. Dit kan levens redden.

Over de richtlijn

De informatiestandaard in de ketenzorg is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

Over de informatiestandaard

De informatiestandaard in de ketenzorg heet ‘Informatiestandaard Huisartsenzorg’ en is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

De informatiestandaard is van belang, omdat deze ervoor zorgt dat een huisarts gegevens van patiënten op overzichtelijke en begrijpelijke wijze naar andere zorgverleners kan sturen en andersom. Dit scheelt tijd in de behandeling van de patiënt en verhoogt kwaliteit van zorg.

Over de informatiestandaard

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale informatievoorziening in de zorg. In de ketenzorg werken wij nauw samen met onder andere deze partijen.

Implementatie

In de ketenzorg worden verschillende informatiestandaarden ingezet om de uitwisseling van medische gegevens te optimaliseren. Ben je werkzaam voor patiënten met chronische ziekten en wil je weten welke informatiestandaarden ingezet kunnen worden bij jouw zorgaanbieder? Of wil je meer informatie over het implementeren van een informatiestandaard? Neem contact op met onderstaande expert.

Implementatie

Onze expert

Mocht je naar aanleiding van deze pagina nog vragen hebben, dan horen wij die graag!
Stuur gerust een bericht aan een van onze experts.
Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons