Skip to the main content

Een duurzaam zorg­informatie­stelsel

Het huidige zorgsysteem is niet houdbaar, het loopt vast in capaciteit en betaalbaarheid. Er is een groeiende vraag naar zorg en de burger wil meebeslissen. We gaan toe naar passende zorg. Dit vraagt om een andere kijk op de informatievoorziening in de zorg. Daarbij is databeschikbaarheid essentieel en moet regie worden gevoerd. Samen met zorgpartijen geeft Nictiz invulling aan deze visie en de bijbehorende architectuur.

Lees meer over de activiteiten van Nictiz op deze pagina.

Een duurzaam zorg­informatie­stelsel

Passende zorg & databeschikbaarheid

Nictiz wil bijdragen aan het versnellen en verbeteren van de informatievoorziening en de databeschikbaarheid in de zorg. Met name ook voor secundair gebruik van gegevens zoals kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek. Met het OECD-rapport, het concept Europese verordening European Health Data Space en de Wegiz is dat actueler dan ooit. Ook Passende Zorg wordt steeds belangrijker: digitale zorg waar nodig en gewenst, de juiste (waardegedreven) zorg op de juiste plek en preventie. Dat raakt ook het sociale en gemeentelijke domein. Nictiz draagt bij aan de beweging naar interoperabiliteit met deze sectoren.

 

Passende zorg & databeschikbaarheid

Architectuur

In het zorginformatiestelsel gebruiken talloze gebruikers in wisselende situaties allerlei informatie. Dat vraagt talrijke afspraken, met allerhande algemene en bijzondere specificaties, waarnaar legio systemen worden gebouwd voor al die gebruikers. Architectuur zorgt ervoor dat dit ingewikkelde spel van regie en uitvoering effectief, duurzaam, flexibel en vertrouwd kan zijn en blijven.

 

Architectuur

Stelselregie

Stelselregie beoogt om zorgbrede afspraken te maken over bijvoorbeeld gebruik van versies van generieke standaarden zoals zibs en het gebruik van technische formaten van uitwisseling, zoals HL7 FHIR en HL7 CDA. Een andere belangrijke rol van stelselregie is het organiseren van betrokkenheid en commitment van relevante veldpartijen in het stelsel.

 

Stelselregie

Duurzaam releasebeleid

In 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van een duurzaam releasebeleid. Zo kunnen we onze eigen werkwijze professionaliseren en met het beleid en haar ervaring stakeholders helpen in het kwalitatief vervullen van een rol in het standaardisatieproces.

 

Duurzaam releasebeleid

Interoperabiliteit

De juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben is belangrijk in de zorg. Om dat te realiseren moeten zorgverleners van verschillende organisaties  zorginformatie eenduidig vastleggen en digitaal uitwisselen. Oftewel: interoperabiliteit. Een uitdaging, want elke zorgorganisatie zit anders in elkaar. Hoe kunnen we samenwerken aan meer interoperabiliteit in de zorg?

 

Interoperabiliteit

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

 

Over Nictiz

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons