Skip to the main content

Architectuur

In het zorginformatiestelsel gaat een overvloed aan informatie rond. Die informatie is divers en wordt gebruikt of uitgewisseld door een grote verscheidenheid aan gebruikers. En dat in verschillende situaties. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn talrijke afspraken nodig, met bijzondere en algemene specificaties (standaarden). Op basis daarvan worden informatiesystemen gerealiseerd voor al die gebruikers in hun verschillende situaties. Met architectuur zorgen we ervoor dat dit ingewikkelde spel van regie en uitvoering effectief, duurzaam, flexibel en vertrouwd kan zijn en blijven.

Architectuur

Het speelveld

Het zorginformatiestelsel bestaat in feite uit een ononderbroken kring van vier opeenvolgende hoofdactiviteiten:

  • Gebruiken
  • Afspreken
  • Specificeren
  • Implementeren

Elke activiteit kent haar eigen rollen, verantwoordelijkheden en beleid: over belangen, architectuur, compliance en markt. De wetgever kan, waar en wanneer opportuun, op maat ingrijpen met normen en verplichtingen. Zo werkt het zorginformatiestelsel.

Architectuurmodel

 

De federatieve structuur van informatiegebruiksdoelen en regie

In zoiets ingewikkelds als het zorginformatiestelsel hebben formele regie (afspreken) en materiële regie (specificeren) een overeenkomstige opbouw, met ademende niveaus van algemeenheid en bijzonderheid. Dat vraagt een federatieve structuur, langs de lijnen van informatiegebruiksdoelen. Top-down regie werkt vanuit primaire en secundaire informatiegebruiksdoelen, waarin voortdurend bottom-up ontwikkelingen worden ingebed.

Het specificatiecanvas

Specificaties in het zorginformatiestelsel vertalen stapsgewijs zorginhoud naar passende technologie (verticaal), voor informatieverwerking naast -uitwisseling (horizontaal). Het specificatiecanvas zegt welke soorten specificatie nodig zijn, wat zij precies wel en niet doen, en hoe zij precies samenhangen. Dat verfijnt het vijflagenmodel, ook al lopen de lagen en niveaus niet zomaar parallel.  

 

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons