Skip to the main content

Zoeken

Hoe kun je het beste zoeken?

Om te zoeken, gebruik de toetscombinatie "CTRL" +F op Windows computers en Command F op Apple computers. Hiermee opent het zoekvenster en kun je afkortingen snel vinden.

Lijst van afkortingen in zorg en ICT

Afkorting Uitgeschreven
AI Artificial Intelligence
AIS Apotheek Informatie Systeem
BgZ Basisgegevensset Zorg
BSN Burger Service Nummer
CBB Clinical Building Blocks (Nederlands: ZIB)
CDS Clinical Decision Support
CDSS Clinical Decision Support System
CIM Clinical Information Model
CIR Computer Interpreteerbare Richtlijnen
DBC Diagnose behandelingscombinatie
DCM Detailed Clinical Models
DD JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DHD Dutch Hospital Data​
DICA Dutch Institute for Clinical Auditing
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
DVP Dienstverlener Persoonsdomein
DVZA Dienstverlener Zorgaanbieder
ECD Elektronisch Cliënten Dossier
EHDEN European Health Data & Evidence Network
eHDSI eHealth Digital Service Infrastructure
eHMSEG eHealth Member State Expert Group
eHMSEG eHealth Member States Expert Group
eHOMB eHDSI Operational Management Board
EHRxF Electronic Health Record eXchange Format
EPD Elektronisch Patiënten Dossier
FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources
FMS Federatie Medisch Specialisten
FO Functioneel Ontwerp
GGZ-Nederland Geestelijke Gezondheidszorg Nederland
HCO HealthCare Organisation (hospital, GP, lab,etc.)
HCIM Healthcare Clinical Information Model
HIE Health information exchange
HIS Huisarts Informatie System
HiX EPD Applicatie van ChipSoft
HL7 Health Level 7
ICD-10 International Classification of Diseases and Related Health Problems – 10e revisie
ICF International Classification for Functioning
ICHOM International Consortium for Health Outcomes Measurement
ICPC International Classification for Primary Care
IHE Integrating the Healthcare Enterprise
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland
IPS International Patient Summary
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KIS Ketenzorg Informatie Systeem
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LIS Laboratorium informatiesysteem
LOINC Logical Observation, Identifiers, Names and Codes
LS-DV Landelijke Server Digitale Vooraankondiging
LSP het Landelijk Schakelpunt
MDO Multidisciplinair overleg
MDT-MODe Multidisciplinairy Tumor Board Metrics for the Observation of decision-Making
MedDRA Medical Dictionairy for Regulatory Activities
MICT Medische Informatie & Communicatietechnologie
MVC Master Valueset Catalogue
NANDA North-American Nursing Diagnoses Association
NCC National Competence Centre
NCPeH National Contact Point for eHealth
NEN NEderlandse Norm
NICE Nationale Intensive Care Evaluatie
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NHG Nederlandse Huisartsen Genootschap
Nictiz Nederlands Instituut voor ICT in de zorg
NIVEL Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg
NKR Nederlandse Kanker Registratie
NLP Natural Language Processing
NTA Nederlandse Technische Afspraak
NVK Nederlandse vereniging voor kinderartsen
NVMO Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NVZA Nederlandse vereniging van Ziekenhuisapothekers
NZA Nederlandse ZorgAutoriteit
MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities
OID Object Identification
OIZ Ondernemingen in de zorg
PACS Picture Archiving and Communication System
Palga Pathologische Anatomische Landelijke Geautomatiseerd Archief
PDF Portable Document Format
PDS Patient Decision Support
PIEZO Programma Implementatie Europese Zorgdiensten (NCPeH-NL)
PGO Persoonlijke gezondheidsomgeving
PREMS Patient Reported Experience Measures
PROMS Patient Reported Outcome Measures
PS Patient Summary
PvE Pakket van Eisen en Wensen
PVT PatientVriendelijke Termen
PWD Perinataal Woordenboek & Dataset
ReEIF Refined eHealth European Interoperability Framework
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RSO Regionale Samenwerkingsorganisatie
SaaS Software as a Service: applicatie/dienst die online (vanuit de cloud) wordt aangeboden
SLA Service Level Agreement
SNOMED-CT Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms
TC Terminologiecentrum
TIS Tandarts informatiesysteem
TNM Classificatie van Maligne Tumoren
TO Technisch Ontwerp
TRIS Trombose informatiesysteem
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VBHC Value-Based Health Care
VIPP Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt en Professional
VIS Verloskundig informatiesysteem
VSV Verloskundig Samenwerkingsverband
vMDO Virtueel Multidisciplinair Overleg
VZVZ Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
WEGIZ Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
XDM Cross-Enterprise Document Media Interchange
XDS Cross-Enterprise Document Sharing
XDW Cross-Enterprise Document Workflow
XiS Informatiesystemen
XTB-WD Cross-Enterprise Tumor Board Workflow Definition
ZAB Zorgaanbieder Adres Boek
ZAIS Ziekenhuis Apotheek Informatie Systeem
ZIB Zorginformatiebouwsteen
ZIS Ziekenhuis Informatie Systeem
ZiRA Ziekenhuis Referentie Architectuur
ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland
ZN Zorgverzekeraars Nederland

Mist u een afkorting?

Geef het ons per e-mail door via begrippen@nictiz.nl​.

Op zoek naar begrippen?

Use-case, interoperabiliteit, PGO, kerngroep. Duizelt het jou ook wel eens? In het duurzaam informatiestelsel voor de zorg komen veel begrippen voor. Op de pagina Begrippen vind je een uitleg van de meest voorkomende begrippen.

Overzicht van standaarden

Naast een lijst van afkortingen in de zorg en ICT en een begrippenlijst hebben we ook een handig overzicht van onze standaarden. Daarin vind je alle relevante informatie over deze standaarden terug.

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons