Skip to the main content

Paramedici

In de paramedische sector werken 55.000 zorgverleners. Ze werken in vrijgevestigde praktijken, in de eerste- en tweedelijnszorg.  Het gaat om fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten. Heldere communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt is onmisbaar.

Paramedici

Over de sector

Paramedici en patiënten hebben specifieke informatiebehoeften op verschillende momenten in het zorgproces. Als een hartpatiënt zich bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut meldt, dan is het belangrijk dat de fysiotherapeut precies weet hoe zwaar hij de patiënt kan belasten. Door de digitale informatie-uitwisseling tussen huisarts en paramedicus goed te organiseren, kan de fysiotherapeut snel een bericht sturen naar de huisarts met de vraag naar de belastbaarheid van de patiënt. De huisarts stuurt vervolgens informatie over de hart- en vaatziekten naar de fysiotherapeut. Ook moet een patiënt kunnen nalezen wat er in de verwijzing staat van de huisarts naar de paramedicus. Zo zijn alle zorgverleners en de patiënt op de hoogte. Er wordt tijd bespaard en de informatie die van levensbelang kan zijn, is gedeeld.

De richtlijn

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de paramedische beroepsverenigingen hebben de richtlijn HASP-paramedicus gerealiseerd voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. Deze richtlijn maakt de samenwerking tussen deze zorgverleners inzichtelijk en geeft handvatten voor de digitale informatie-uitwisseling.

Over de informatiestandaard

De informatiestandaard paramedische zorg zorgt ervoor dat als een patiënt paramedische zorg krijgt, alle zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Deze informatiestandaard ondersteunt de richtlijn HASP-paramedicus. In totaal gaat het om vijf overdrachten. De informatiestandaard sluit hierop aan:

Model-HASP-Paramedicus-Nictiz

Per bericht werken we uit wie met wie uitwisselt, wat er wordt uitgewisseld, welke wet relevant is en nog meer. Binnenkort vind je deze informatie door op het type bericht in de tabel hieronder te klikken.

Type bericht Betrokken zorgverleners
Verwijsbericht van arts naar paramedicus (Huis)arts, Paramedicus
Bericht bij directe toegang (DT) van paramedicus naar arts (Huis)arts, Paramedicus
Update van paramedicus naar arts (Huis)arts, Paramedicus
Update van arts naar paramedicus (Huis)arts, Paramedicus
Eindrapportage van paramedicus naar arts (Huis)arts, Paramedicus

 

Het Informatieberaad Zorg heeft de informatiestandaard paramedische zorg van toepassing verklaard op 20-04-2015. Op 26-05-2015 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal bij digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ontdek met wie we nog meer samenwerken en waar we jou mee kunnen helpen.

Implementatie

Release 1.0 van de informatiestandaard is niet in gebruik. Met het veld wordt een nieuwe release ontwikkeld die in lijn is met de richtlijn HASP-paramedicus uit 2020.  Deze ontwikkeling loopt parallel met de vernieuwingen binnen huisartsenzorg voor o.a. de verwijzingen naar medisch specialist en GGZ.

Implementatie

Onze expert

Heb je naar aanleiding van deze pagina vragen, neem dan contact op met onze expert.
Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

Productmanager / Programma Manager

Bekijk profiel

Alle experts

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons