Skip to the main content

Toepassing en gebruik

Wil je aan de slag met standaardisering van digitale informatie-uitwisseling? Op deze pagina’s vind je meer informatie over hoe Nictiz je kan ondersteunen.

Amigo! is jouw hulpmiddel

Amigo!, het kennisplatform van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. Het is een online kennisplatform die op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt. Is binnen je organisatie de wens uitgesproken om digitaal gegevens uit te gaan wisselen? Maar is nog onbekend welke betrokkenen hiervoor nodig zijn en welke stappen moeten worden doorlopen? Amigo! helpt hierbij!

Amigo! is jouw hulpmiddel

Kwalificatie

ICT-leveranciers gebruiken kwalificaties om aan te tonen dat hun product of dienst voldoet aan de eisen van de informatiestandaarden. Nictiz toetst of een informatiestandaard correct is geïmplementeerd in de software van een ICT-leverancier, zodat informatie goed wordt uitgewisseld.

ART-DECOR

Bij het ontwikkelen van een informatiestandaard zijn veel partijen betrokken. Nictiz gebruikt ART-DECOR bij het opstellen, beheren en beschikbaar stellen van informatiestandaarden. Met deze open source ontwikkelingstool kunnen zorgverleners, terminologen, architecten, ontwerpers en programmeurs de nodige gegevens invoeren en iteratief verbeteren. Samen met onze experts tillen we het standaardisatieproces naar het gewenste niveau.

ART-DECOR

Over Nictiz

Nictiz ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel ondersteunt. We ontwikkelen en beheren standaarden die digitale informatievoorziening mogelijk maken en zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast adviseren we en delen we kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar Nederland, maar ook naar wat er internationaal gebeurt.

Over Nictiz

De kracht van Nictiz als samenwerkingspartner

Expertise

Wij zijn dé kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Groot netwerk

Wij beschikken over een groot nationaal- en internationaal netwerk. Van beleidsmakers, koepelorganisaties tot zorgaanbieders.

Onafhankelijke positie

Wij staan onpartijdig tussen de partijen in het veld, staan voor het algemeen belang en gedragen ons onafhankelijk in de uitvoering.

Neem contact op

Ik wil graag

Contact opnemen

Ik wil graag

Met een expert praten

Vrijblijvend

Contact opnemen met Nictiz

Ga naar boven

Volg ons